Heeft u een initiatief dat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving?

Bewoners, ondernemers en gemeenten uit de Kop van Noord-Holland kunnen tussen 5 juli en 27 augustus 2021 een subsidieaanvraag indienen bij LEADER, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. In totaal is er € 300.000,- beschikbaar voor projecten. De helft hiervan is Europees geld en de andere helft is beschikbaar gesteld door de gemeenten en provincie.

LEADER is bedoeld voor initiatieven van die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Ideeën van bewoners, bedrijven en gemeenten worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan ondersteuning in de planvorming en financiën. De LEADER-aanpak stimuleert samenwerking en innovatie en draagt zo bij aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het platteland.

De projecten moeten aansluiten bij een of meer deelthema’s van LEADER:

  • tijdig anticiperen op demografische ontwikkelingen
  • stimuleren van circulaire economie, en duurzame energie
  • uitbreiden en verbeteren van de (agro)toeristische infrastructuur

Heeft u een project dat bijdraagt aan de ontwikkeling van het platteland van de Kop van Noord-Holland? Mogelijk is LEADER interessant voor een van uw initiatieven. De aanvraag kan niet door een overheid worden ingediend.

Voor ondersteuning bij uw aanvraag kunt u contact opnemen met de LEADER-coördinator Ilia Neudecker. ineudecker@nhn.nl.

Voorbeelden van lopende projecten

Noorderbakens

De bewegwijzering op het woonzorgpark Noorderhaven in Julianadorp is -zoals bijna overal- in de vorm van straatnaamborden. Met het project Noorderbakens worden er grote herkenbare kunstwerken geplaatst in het woonzorgpark. Die dienen als duidelijke en begrijpelijke wegwijzers voor de bewoners.

Noorderbakens

FoodFort Westoever

Fort Westoever stamt uit de tijd van Napoleon, is onderdeel van de Stelling van Den Helder en heeft een rijke historie. Een historie die nu wordt aangevuld met de ontwikkeling naar een echt FoodFort, compleet met museale functie en een stadskwekerij waar mensen met een achterstand werken.

Luchtfoto Fort Westoever

Over LEADER

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling dat voor de Kop van Noord-Holland mede mogelijk wordt gemaakt door Provincie Noord-Holland en de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon. Het secretariaat van het programma wordt uitgevoerd door Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Meer informatie

Meer informatie is te vinden op www.leaderkvnh.nl. U kunt ook contact opnemen met Aukje Brouwer van de gemeente Den Helder: a.brouwer@denhelder.nl.