Wie verdient een lintje in 2024?

Wie kunt u voordragen?

Denk bijvoorbeeld aan iemand die zich al jarenlang vrijwillig inzet voor allerlei doelen. Zoals een penningmeester van de tennisclub die de verenigingskas beheert of een vrijwilliger die er voor zorgt dat kinderen kunnen spelen in de speeltuin. De chauffeur die zich dagelijks vrijwillig inzet voor het gehandicaptenvervoer. Het zijn maar enkele voorbeelden van mensen die zich met hart en ziel inzetten voor de medemens. Zonder eigen voordeel en vaak in alle bescheidenheid. Met hun jarenlange inzet vormen zij het cement van de samenleving. Iedereen die goed werk voor de samenleving heeft verricht, kan in aanmerking komen voor een lintje, of Koninklijke onderscheiding zoals de officiële naam luidt. U kunt ook een lintje aanvragen voor iemand die iets gedaan heeft wat belangrijk is voor de samenleving, zoals buitengewoon wetenschappelijk onderzoek of een vernieuwende manier van ondernemen.  En weet u zeker dat degene voor wie u een lintje aan wil vragen dit waardeert?

Wat zijn de regels voor toekenning?

lintje in doosjeIemand krijgt niet zomaar een lintje. Hij of zij moet zich langdurig, intensief en op bijzondere wijze hebben ingezet voor de samenleving en u moet de verdiensten kunnen aantonen. De kandidaat moet aan onderstaande regels voldoen:

  • Tenminste 15 jaar maatschappelijk actief in vrijwilligerswerk of bijzondere of extra uitzonderlijke verdiensten in de werkkring, dat voor de samenleving veel betekent.
  • Langdurige en intensieve inzet: aan het vrijwilligerswerk moet minimaal 8 uur per week worden besteed.
  • De bijzondere verdiensten van de kandidaat moeten nog actueel zijn en niet (te) ver in het verleden liggen.
  • Bij de aanvraag moeten minimaal drie ondersteuningsbrieven zijn meegestuurd.

Hoe vraagt u een lintje aan?

Wilt u een lintje voor iemand aanvragen, dan is het verstandig om eerst contact op te nemen met Bureau Kabinet van de gemeente Den Helder. Zij kunnen in grote lijnen aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Ook wordt uitgelegd hoe u te werk moet gaan. Om een voorstel in te dienen is een speciaal formulier beschikbaar via de website www.lintjes.nl.

Wanneer u het op prijs stelt, kunt u ook een afspraak maken met Bureau Kabinet om uw aanvraag vooraf door te spreken. Dit kan via de telefoonnummer(s) 0223-67 (8162), (8163) (8164) (8166) of via e-mail: kabinet@denhelder.nl. Een medewerker van Bureau Kabinet neemt dan contact met u op. U kunt het formulier ook downloaden op de website.

Verzenden

Een volledige aanvraag, inclusief alle bijlagen, kunt u digitaal sturen naar kabinet@denhelder.nl. Kunt u het niet digitaal insturen? Dan mag het ook per post (digitaal heeft wel de voorkeur) naar:

Gemeente Den Helder
Bureau Kabinet
Postbus 36
1780 AA  DEN HELDER 

Bijzondere gelegenheid

U kunt ook kiezen voor een ander uitreikmoment. Lintjes kunnen het hele jaar door worden uitgereikt. Er moet dan wel sprake zijn van een heel bijzondere gelegenheid, die verband houdt met de activiteiten. Als u een aanvraag wilt doen voor een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, dient u de aanvraag minimaal zes maanden voor de gewenste uitreikingsdatum in.