Wethouder De Koning vraagt ontslag aan

Chris de Koning heeft woensdagochtend ontslag aangevraagd voor zijn functie als wethouder. Het college van burgemeester en wethouders betreurt de gang van zaken, maar respecteert zijn besluit.

De Koning had onder meer de energietransitie, duurzaamheid, de luchthaven en ambassadeurschap in zijn portefeuille. Ook onderdeel van zijn portefeuille was de haven, die voor Den Helder in economisch, maatschappelijk en cultureel opzicht belangrijk is. De Koning vindt dat de toekomst van Den Helder centraal moet staan. Daarom heeft hij besloten om ruimte te bieden voor een andere invulling.

Het college kijkt terug op een prettige samenwerking en bedankt De Koning voor zijn inzet.

De voorlopige waarneming van de portefeuille is als volgt:

  • Maritiem Cluster: wethouder Wouters.
  • Port of Den Helder en opvolging Panteia-rapport: wethouder Kos.
  • Duurzaamheid en energietransitie: wethouder Augustijn.
  • Waddenzee: wethouder Bais.