Wachtlijsten Wmo van de baan

Niet langer is er sprake van wachtlijsten van Wmo-aanvragen. Dat komt omdat er op een aantal vlakken flink is ingegrepen.

Doel was om zowel de achterstanden in te lopen als het voorkomen van nieuwe achterstanden. Zo is per afgelopen januari het aantal Wconsulenten vergroot met in totaal acht extra mensen (die tijdelijk zijn toegevoegd aan het team), zijn er op administratief vlak achterstallige werkzaamheden weggewerkt, is er een andere manier van werken ingevoerd en is gestart met het herinrichten van het Wmo-team.

Deze maatregelen hebben bijgedragen aan het huidige resultaat:

  • De wettelijke termijn (zes weken onderzoeksperiode en twee weken beslisfase) van acht weken wordt op dit moment behaald en daarmee kunnen we stellen dat er geen achterstanden zijn.
  • De werkvoorraad is met 55% afgenomen.

Wethouder Tjitske Biersteker daarover: “De tomeloze inzet van iedereen, van administratieve kracht tot teammanager heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat. Ik ben vooral blij dat we hiermee onze inwoners weer kunnen bieden waar ze recht op hebben.”