Vergoeding voor hoge energiekosten

In december 2021 heeft de rijksoverheid verteld dat er een vergoeding komt voor de hoge energiekosten van mensen met een laag inkomen. Op 15 maart 2022 werd bekend dat wij huishoudens met een laag inkomen een eenmalige energietoeslag van € 800,00 mogen betalen.

We willen de eenmalige energietoeslag zo snel mogelijk betalen. Maar daarvoor moeten we nog wat zaken regelen.

Vanaf 15 april 2022 kan de energietoeslag via www.denhelder.nl/energiekosten worden aangevraagd. U kunt daar dan ook de voorwaarden lezen. De energietoeslag kan tot en met 31 december 2022 worden aangevraagd.

Heeft u een bijstandsuitkering? Of ontvangt u iedere maand bijzondere bijstand? Dan krijgt u de toeslag automatisch. De toeslag wordt eind april 2022 aan u betaald.

Bijzondere bijstand

Heeft u andere noodzakelijke kosten die u niet kunt betalen? Kijk dan ook op de pagina Bijzondere bijstand. Misschien kunnen wij u op die manier helpen.