Vanaf 1 juli 2021 officiële publicaties verplicht digitaal

Op 1 juli 2021 treedt de Wet elektronische publicaties in werking. Deze wet verplicht de gemeente om al haar officiële publicaties digitaal te doen. Deze digitale publicatie is nodig voor de inwerkingtreding van een besluit, bijvoorbeeld een besluit over beleidsregels. Een ander voorbeeld is een (voorgenomen) besluit over een omgevingsvergunning.

Waar kan ik de publicaties terugvinden?

De officiële publicaties worden geplaatst in het elektronisch Gemeenteblad.  Dit Gemeenteblad is te raadplegen via www.officielebekendmakingen.nl. U kunt via ‘Uitgebreid zoeken’ en vervolgens ‘Officiële bekendmakingen’ zoeken naar publicaties van onze gemeente.

Via www.overheid.nl kunt u ook de publicaties zien per buurt. U klikt dan op ‘Berichten over uw buurt’.

Publicaties Stadsnieuws

Wij blijven bepaalde publicaties in het Stadsnieuws plaatsen. Deze plaatsing in het Stadsnieuws is een service aan u. In het laatste bewonersonderzoek gaven deelnemers aan dat u juist deze publicaties een belangrijk onderdeel van onze pagina vindt. De publicatie in het elektronisch Gemeenteblad zorgt ervoor dat het besluit in werking treedt en niet de berichtgeving in het Stadsnieuws.

Wilt u een papieren kopie van een publicatie? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum, telefoonnummer 140223 (maandag tot en met vrijdag 08.30 - 17.00 uur).