Uw terras tijdelijk uitbreiden? Zo kunt u dit aanvragen.

Horecaondernemers mogen tijdelijk (vanaf het moment van heropening tot en met 31 oktober 2021) hun terras uitbreiden. Zo kunnen ze het verlies van inkomsten door de coronacrisis beperken. Uiteraard mag dat alleen binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de directe omgeving van uw zaak. Wij adviseren u eerst de hele tekst op deze pagina te lezen voordat u een aanvraag doet.

Mogelijkheden

U kunt een aanvraag indienen voor de volgende mogelijkheden:

  • uitbreiding van een bestaand terras bij uw horecazaak;
  • nieuw terras bij uw horecazaak of;
  • een eilandterras op een plein of op een pleinachtige omgeving.

Waarmee moet u rekening houden?

Uiteraard gelden in alle gevallen de landelijke richtlijnen voor corona en de wettelijke regels voor onder andere veiligheid en bereikbaarheid. We weten nu nog niet of en welke aanpassingen komen bij de heropening van de terrassen. Omdat we de vergunning snel willen verlenen, kan het nodig zijn dat we oplossingen waarvoor u heeft gekozen bijsturen. Wij rekenen daarbij op uw medewerking.

Voorwaarden

Er moet bij uw terras of pand plaats zijn voor terrasmeubilair. Komt u daarbij voor de gevel van uw buren, overleg dan met hen onder welke voorwaarden zij instemmen met deze tijdelijke uitbreiding. Maak eventueel afspraken over de tijden waarop het terras open mag zijn en leg dit alles schriftelijk vast. U moet deze afspraken overleggen bij het indienen van uw aanvraag.

Maak een situatieschets (met afmetingen) en geef hierop de huidige en de gewenste (uitgebreide) situatie aan. Teken de tafels, stoelen en terrasafscheidingen in zoals u ze wilt plaatsen. Hou rekening met de 1,5 meter richtlijn (als de tafels zijn bezet!). Zorg dat er voldoende ruimte is voor het gebruik van toilet en vluchtweg (bij calamiteit). Daarnaast mag u op het terras geen buitentap plaatsen.

Vul het aanvraagformulier.pdf volledig in, anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Vermeld daarbij een telefoonnummer waarop wij u altijd kunnen bereiken. U stuurt de aanvraag via e-mail naar vergunningen@denhelder.nl.