Tijdelijke parkeerplaatsen tijdens herinrichting Kruiszwin

De bouwvak is inmiddels voorbij en aannemersbedrijf Haarsma is weer aan de slag in de hofjes 12 en 13 in Kruiszwin. Dit betekent voor de bewoners in deze hofjes opnieuw een uitdaging een parkeerplek te vinden.

De gemeente is samen met betrokken partijen tot de volgende oplossing gekomen:

  • De tijdelijke parkeerplaats, die nu al in gebruik is, bij de kruising hofje 11 blijft bestaan. Deze parkeerplaats is bedoeld voor de bewoners van hofje 12 en 13.
  • De Breewijd wordt eenrichtingsverkeer vanaf de Zuidwal tot aan de rotonde. De rijrichting van de Zuidwal naar de rotonde Zuiderhaaks blijft open voor doorgaand verkeer. De andere zijde gaat dicht. Deze vrijgekomen rijbaan richten we in met tijdelijke schuine parkeerplaatsen. Op de rijbaan in de andere richting wordt de maximumsnelheid 30 km per uur. Hier komen ook tijdelijke drempels. Verkeer wordt via borden omgeleid.

De duur van de afsluiting is maximaal 12 weken.