Tijdelijk extra dagopvang dak- en thuislozen geopend

Sinds 7 november 2023 is er een extra dagopvang voor dak- en thuislozen in onze gemeente. De situatie waarbij overlast wordt ervaren in het centrum van de stad door groepen mensen is de reden om versneld tot een oplossing te komen. Daarnaast wordt met de dagopvang gehoor gegeven aan de wens van een aantal dak- en thuislozen voor een eigen plek waar zij overdag kunnen verblijven. 

Deze plek biedt ruimte aan een groep tot 25 personen. Het gaat om een tijdelijke dagopvang. Het is in het pand waar eerder Windkracht 13 zat, aan de Westgracht 107. De dagopvang is open op dinsdag- en donderdagmiddag van 14:00 tot 18:00 uur en op zondag van 9:00 tot 18:00 uur. We hopen de komende tijd de openingstijden te kunnen uitbreiden. 

In eerste instantie organiseren we de dagopvang met DNO Doen in samenwerking met het Leger des Heils. Zij zorgen voor de begeleiding van de dak- en thuislozen in de dagopvang. Zij hebben de kennis en ervaring in huis om daar invulling aan te geven. In de loop van de tijd willen we het aantal organisaties vergroten en laten meedoen om ervoor te zorgen dat de organisatie rond de maatschappelijke opvang wordt versterkt. 
 
Het gaat om een tijdelijke plek van de opvang, totdat een vaste plek bekend is. 

Verschillende groepen vragen verschillende aanpakken

Met de dagopvang zetten we een stap om mensen een plek te geven. Maar nog altijd is het mogelijk dat er andere groepen zijn die nog steeds overlast kunnen veroorzaken. Een groep die momenteel ook verantwoordelijk is voor de ervaren overlast wil niet meewerken aan een oplossing. Zij hebben vaak zelf onderdak en komen niet in aanmerking voor dagopvang. Uit onderzoek blijkt dat ze dat zelf ook niet willen. Voor deze groep wordt een andere aanpak gezocht.