Startbijeenkomst Kerkenvisie woensdag 17 maart

De gemeente Den Helder is rijk aan religieus erfgoed. Volgens de inventarisatie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed zijn hier meer dan dertig gebedshuizen te vinden. De gemeente gaat graag in gesprek over de toekomst van dit religieus erfgoed en start daarom een traject om een kerkenvisie te ontwikkelen. Dit begint met het houden van een startbijeenkomst.

Online-meeting

De startbijeenkomst is op woensdag 17 maart van 13.00 tot 15.00 uur. Tijdens deze online-meeting vertellen wethouder Heleen Keur, projectleider Marrit van Zandbergen van bureau MOOI Noord-Holland en beleidsadviseur Cultuur en Erfgoed Inge Kalle-den Oudsten, u graag meer wat zo’n kerkenvisie nou precies inhoudt. Eigenaren en bestuursleden van een gebedshuis, geïnteresseerden in en betrokkenen bij het religieus erfgoed van Den Helder zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen.

De bijeenkomst vindt plaats via Microsoft Teams. U kunt deelnemen via de knop hieronder.

Deelnemen aan de bijeenkomst

Wat is een kerkenvisie?

Eind 2018 is door de landelijke overheid de ‘Nationale Kerkenaanpak’ gestart met als doel een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor het religieus erfgoed in Nederland. Nederland seculariseert en als gevolg hiervan komen veel kerkgebouwen leeg te staan. De Nationale Kerkenaanpak stimuleert gemeentes beleid te maken om de toekomst van het religieus erfgoed te waarborgen, door integrale lokale kerkenvisies op te stellen. Dit gebeurt in dialoog tussen gemeente, eigenaren van gebedshuizen, kerkgenootschappen, inwoners en erfgoedorganisaties. Het gaat over álle gebedshuizen in een gemeente; monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en oud, en van allerlei geloofsgemeenschappen (inclusief moskee en hindoe tempel). In Den Helder sluiten wij ons graag aan bij deze landelijke aanpak en starten ook wij een traject om een kerkenvisie te ontwikkelen.