Spreekuur Adviesraad Sociaal Domein

De ASD, Adviesraad Sociaal Domein, adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd én ongevraagd op het gebied van het Sociaal Domein. Denk daarbij aan onderwerpen als jeugdzorg, armoedebeleid, participatie, ouderenzorg, mantelzorg enzovoort.

Het behoort tot de taken van de ASD om erachter te komen waar in onze gemeente eventuele problemen zitten. En hoe mensen bij problemen het beste hulp kunnen ontvangen. Daarom geeft de ASD iedereen de gelegenheid haar of zijn mening te geven. De ASD kan niet uw individuele problemen oplossen, maar u wel, als u dat wilt, de weg wijzen naar wie dat wel kan. Het gaat er de leden van de Adviesraad ook om dat ze kunnen leren van uw ervaringen, zodat zij anderen beter kunnen helpen.

Spreekuur derde donderdag van de maand

Op de derde donderdag van de maand zijn leden van de Adviesraad vooraf de maandelijkse vergadering tussen 18.00 en 19.00 beschikbaar om met u te praten. Natuurlijk wordt er vertrouwelijk omgegaan met uw inbreng. Op donderdag 18 november kunt u tussen 18.00 en 19.00 uur terecht in het winkelcentrum De Schooten Plaza, Kenniswerkplaats (voormalig pand Trekpleister).