Renovatie brugwachtershuisje snel van start

Nog deze zomer start de gemeente met het aanpakken van het brugwachtershuisje aan het Ankerpark 1. Het is de bedoeling om het huisje aan te laten wijzen als gemeentelijk monument. En we gaan onderzoeken wat een passende herbestemming voor het brugwachtershuisje kan zijn.

Brugwachtershuisje

Duizendknoop

Het brugwachtershuisje is flink geïnfecteerd door de Japanse duizendknoop, een agressieve woekerplant. De afgelopen weken is een plan van aanpak gemaakt om deze plant aan te pakken. Dit moet eerst gebeuren, voordat de renovatie van start kan gaan.

Nieuwe bestemming

Het brugwachtershuisje is in 1850 gebouwd als onderdeel van de voormalige houten dubbele brug die de Visbuurt met de haven verbond. Het huisje staat nu al geruime tijd leeg.

Door het pandje op te knappen wordt het direct gebruiksklaar gemaakt voor een nieuwe bestemming. Die herbestemming moet passen in de ontwikkeling van de haven. De renovatie en herbestemming voeren we uit met respect voor de cultuurhistorische waarden van het pand.

Havenwethouder Kees Visser: ‘Met de renovatie van het brugwachtershuisje komen we tegemoet aan de wensen van veel inwoners om het huisje op te knappen. Deze renovatie is een mooi voorbeeld hoe Helders erfgoed bijdraagt aan een aantrekkelijke omgeving van de haven.’