Renovatie Koopvaardersschutsluis en omvaarroute Boerenverdrietsluis

De Koopvaardersschutsluis wordt gerenoveerd. In 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Onderzoek heeft uitgewezen dat een bacterie de damwanden aantast en dat de staaldikte van de wanden verder terugloopt. De renovatie vindt plaats in 2023/2024. En we zijn nu al volop bezig met de voorbereidingen. Na de renovatie kan de Koopvaardersschutsluis weer 70 jaar mee.

Meer informatie leest u op www.denhelder.nl/koopvaardersschutsluis.