Regenboogvlag: symbool LHBTI-beweging

Met het hijsen van de regenboogvlag bij het Onderwijshuis, werd afgelopen week door scholen en de gemeente extra aandacht gevraagd voor de LHBTI-gemeenschap. Zodat we samen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van een samenleving waarin iedereen mee kan doen en er toe doet.

13.Regenboogvlag

Zo vragen we aandacht voor het recht van elk persoon om trots te zijn op wie die is, om de eigen identiteit te bepalen en om de persoon van diens keuze lief te hebben. Dat moet worden gerespecteerd en beschermd. Discriminatie en geweld mogen nooit worden toegestaan op welke grond dan ook.

Het hijsen van de regenboogvlag gebeurde tijdens de Week van het openbaar onderwijs bij het Onderwijshuis. Met bestuursvoorzitter van Meerwerf basisscholen Den Helder, Nils van Heijst en wethouder Tjitske Biersteker-Giljou.

Bestuursvoorzitter Nils van Heijst : “We vinden het belangrijk dat onze kinderen van jongs af aan leren dat we allemaal anders zijn en dat dat goed is. Het respect voor elkaars identiteit is daarbij onvoorwaardelijk. De regenboogvlag staat daar symbool voor. We staan in het bijzonder stil bij de acceptatie van de LHBTI'ers.  Het is belangrijk dat je voelt dat je wordt gezien en dat je er mag zijn. Dat je je veilig waant en dat je identiteit wordt erkend. Meerwerf hijst vandaag daarom met trots de regenboogvlag. Samen werken we aan een inclusieve samenleving.”

Wethouder Tjitske Biersteker-Giljou voegt toe: “Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Scholen hebben een belangrijke rol in het aanpakken van geweld (pesten) en uitsluiting in de klas, bij speeltuinen en in kleedkamers.”

Naast Meerwerf zitten in het Onderwijshuis ook andere onderwijsorganisaties, zoals Sarkon, Comenius en de Stichting Samenwerkingsschool.