Publiek cameratoezicht uitgebreid, kwaliteit verbeterd

Om de openbare ruimte veilig en netjes te houden, maken we als gemeente gebruik van camera’s. Daarbij kijken we goed naar nut en noodzaak. Na nieuw onderzoek is ervoor gekozen om op sommige plekken vaste publieke camera’s te vernieuwen, toe te voegen of juist te verwijderen. In dit artikel leest u alles over de ontwikkelingen.

Sinds 1999 zijn er in de binnenstad vaste publieke camera’s. Onderhoud, reparaties en vervangingen zorgden voor een relatief lange levensduur, maar toch verouderde en verslechterde de technologie  door de jaren heen. In het begin van 2023 zijn daarom nieuwe middelen aangelegd en geplaatst.

Beveiligingscamera

Overzicht

De vaste publieke camera’s zijn verwijderd op het Koningsplein en op de Koningdwarsstraat. Op de volgende locaties zijn ze vervangen of toegevoegd:

  • Spoorstraat kruising Koningstraat – bestaand.
  • Breewaterstraat – bestaand.
  • Stationsplein – bestaand.
  • Spoorstraat kruising Bernhardplein – nabij bestaand.
  • Molenstraat kruising Spoorstraat – nieuw.
  • Weststraat kruising Zuidstraat – nieuw.
  • Beatrixstraat kruising Keizerstraat – nieuw.
  • Marsdiepplein – nieuw.

In de nieuwe situatie is de beeldkwaliteit verbeterd. Daarnaast is het bij deze locaties mogelijk om de beelden vanuit de Regionale Toezichtruimte (RTC) in Alkmaar live te bekijken. 

Flexibele/mobiele camera’s

In 2022 zijn er pilots met flexibele/mobiele publieke camera’s geweest: bij station Zuid en de Dommelstraat (Cruyff Court). De overlast en incidenten op de Dommelstraat zijn sindsdien afgenomen. De overlast en incidenten rondom station Zuid zijn ook gedaald, maar mensen blijven een onveilig gevoel houden. Het aantal fietsendiefstallen is daar ook relatief hoog. Daarom is er besloten om bij station Zuid twee vaste publieke camera’s te plaatsen. We verwachten dat deze in het eerste kwartaal van 2024 in gebruik zijn.

Grondslag

De wettelijke grondslag voor het plaatsen van publieke camera’s staat in artikel 151c van de Gemeentewet. Maar ook uit reacties van de politie, gemeentelijke handhavers en inwoners blijkt dat er behoefte is aan publiek cameratoezicht. In de algemene plaatselijke verordening (APV) is ook opgenomen dat de burgemeester cameratoezicht kan inzetten bij (dreigende) verstoringen van de openbare orde. De beelden worden in principe 28 dagen bewaard. Als er een incident wordt vastgelegd, kan dit langer zijn.