Principeakkoord voor aardwarmtelocatie aan de Nijverheidsweg

Het college van B&W van Den Helder heeft Nijverheidsweg 7 aangewezen als mogelijke locatie voor het realiseren van een aardwarmtebron. Uit onderzoek is gebleken dat deze locatie hiervoor geschikt is. Na dit besluit wordt de ontwikkeling van de aardwarmtebron verder voorbereid. Zo moet onder meer duidelijk worden of er voldoende afnemers van de warmte zijn, want alleen dan komt de bron er.

Locatie Nijverheidsweg 7Een andere voorwaarde voor de ontwikkeling van de aardwarmtebron is het verkrijgen van een Rijkssubsidie, de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). De aanvraag hiervoor doet grondstoffen- en duurzame-energiebedrijf HVC, dat de bron kan realiseren.

Afnemers aardwarmte

Als de bron er komt neemt de Koninklijke Marine de warmte af. Andere mogelijke afnemers zijn bedrijven en instellingen op Willemsoord en woningen in de wijk De Schooten van Woningstichting Den Helder/ Helder Vastgoed BV. In maart van dit jaar ondertekenden deze partijen met de gemeente en HVC een verklaring dat ze samen onderzoeken of het mogelijk is een duurzaam warmtenet te ontwikkelen in Den Helder.

Aardgasvrij

Aanleiding voor de samenwerking is het regeringsbesluit dat in 2050 alle gebouwen en woningen aardgasvrij moeten zijn. Hoe dat in Den Helder kan worden bereikt staat in de Transitie Visie Warmte die de gemeenteraad eind 2021 heeft vastgesteld. In deze visie staat beschreven hoe huizen en andere gebouwen in Den Helder stap voor stap en buurt voor buurt op een andere manier dan met gas verwarmd gaan worden.

Minder CO2, meer duurzame energie

De aanleg van een warmtenet met de aardwarmtebron leidt tot een flinke daling van de CO2-uitstoot. De uitstoot is ruim 80% lager dan wanneer op gas wordt gestookt en gekookt. Daarnaast betekent het een ruimschootse verdubbeling van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie in de gemeente.

Website met meer informatie

De betrokken partijen willen inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden zo goed mogelijk informeren over de ontwikkelingen van het aardwarmteproject en rekening houden met hun wensen, zorgen en vragen. Er is een website met informatie over het aardwarmteproject: warmtenetdenhelder.nl. Hier staan veel antwoorden op vragen die inwoners mogelijk hebben. Als een vraag er niet bij staat, kan deze via het contactformulier op de website worden gesteld.

Hoe werkt aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is warmte die gewonnen wordt uit warm water dat op enkele kilometers onder het aardoppervlak ligt. Dat water wordt omhoog gepompt en geeft warmte af via wisselaars aan het warmtenet. De warmte wordt via het warmtenet, een ondergronds stelsel van geïsoleerde buizen, naar gebouwen en woningen geleid. Het afgekoelde water stroomt terug in de aarde om opnieuw op te warmen. Deze vorm van energie is een schoon en betaalbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.