Openbare zitting gemeentelijk stembureau

Een gemeentelijk stembureau (GSB) is ingesteld voor de verkiezingen van de leden van provinciale staten van Noord-Holland in kieskring Den Helder en de verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier op woensdag 15 maart 2023.

Dit gemeentelijk stembureau gaat op donderdag 16 maart 2023 vanaf 9.00 uur in een openbare zitting de processen-verbaal van de stembureaus van bovenvermelde verkiezingen controleren. Deze zitting met de controle en de uiteindelijke vaststelling van de uitslag is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Als het gemeentelijk stembureau fouten vaststelt dan zal van het stembureau waar de fouten zijn gemaakt de telling opnieuw worden gedaan en door dit gemeentelijk stembureau gecorrigeerd worden. Als het gemeentelijk stembureau de werkzaamheden op donderdag 16 maart 2023 niet afrondt verdagen zij de openbare zitting en gaan vrijdag 17 maart 2023 om 9.00 uur hiermee verder.

Nadat alle controles zijn uitgevoerd en zijn vastgesteld maakt de voorzitter van het gemeentelijk stembureau de uitkomsten van de tellingen bekend. Tevens maakt het gemeentelijk stembureau van de beide verkiezingen een proces-verbaal op met de uitslag. Deze uitslag zal direct na de zitting ook digitaal worden gepubliceerd.

Deze openbare zitting vindt plaats op de volgende locatie:

Gemeentelijk gebouw Rabobank
Verkeerstorenweg 3
1786 PN Den Helder

Op www.denhelder.nl/verkiezingen is meer informatie te vinden over deze beide verkiezingen. Voor vragen kan er ook contact worden opgenomen via verkiezingen@denhelder.nl of telefonisch via 0223-678555.