Onderscheidend onderwijs in Den Helder

Er komen ontzettend veel vraagstukken op ons af. Van de energietransitie tot sociale vraagstukken, het speelt overal in de samenleving. In Den Helder wordt aan de hand van kenniswerkplaatsen naar antwoorden gezocht. Studenten van het voortgezet onderwijs, mbo en hbo zoeken samen met organisaties en inwoners naar oplossingen. Deze maand gaan er tien nieuwe kenniswerkplaatsen van start in Den Helder. 170 studenten en 14 opleidingsrichtingen, zoals Techniek en Verpleegkunde, doen mee.

Bewonerssessie omgevingsvisie

In De Schooten werken studenten Verpleegkunde en Social work aan het verbeteren van de positie van kwetsbare ouderen. En in Huisduinen gaan studenten onderzoeken hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij de toeristische trekpleister Fort Kijkduin. Voor het havengebied doen de studenten onderzoek naar een waterstoftankstation. Zij werken hierbij samen met maatschappelijke organisaties zoals MEE & de Wering en bedrijven zoals Port of Den Helder.

Toekomstgerichte professionals

De maatschappij is voortdurend in beweging, waarbij de ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen. Dit vraagt om professionals die om kunnen gaan met complexiteit, veranderingen en die innovatie omarmen. De kenniswerkplaatsen dagen studenten niet alleen vakinhoudelijk uit, maar ook in hun persoonlijke en sociale vaardigheden. Hiermee leggen we de basis voor toekomstgerichte professionals.

Uitbreiding onderwijs

Nieuw dit jaar is dat er, naast studenten van het mbo en hbo, ook leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs aansluiten. Richard Oerlemans, vestigingsdirecteur hogeschool Inholland Alkmaar, hecht hier veel waarde aan: ‘De samenwerking tussen mbo en hbo is vanzelfsprekend als je kijkt naar de aard van de maatschappelijke vraagstukken; je vult elkaar aan en maakt ideeën praktisch uitvoerbaar. Voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs is dit een hele mooie ervaring: bijdragen aan oplossingen, meer begrip krijgen van de vraagstukken én ervaring opdoen door met mbo- en hbo-studenten samen te werken. Dit helpt hen bij hun inzicht in hun eigen talent en toekomstige studiekeuzes.’

Pieter Kos, wethouder onderwijs in Den Helder, vult aan: ‘Met de kenniswerkplaatsen is het hoger beroepsonderwijs terug in Den Helder. De kenniswerkplaats draagt eraan bij dat we stap voor stap dichter bij oplossingen komen. De inbreng van studenten met hun kennis en innovatieve ideeën is hierbij van groot belang.’

Chris de Koning, wethouder duurzaamheid en haveneconomie Den Helder, is blij met de betrokkenheid van studenten. ‘We staan voor grote uitdagingen met de energietransitie. Ook in de haven moeten hier veel stappen voor worden gezet. Innoveren is hierbij cruciaal. Ik ben ervan overtuigd dat we die alleen vinden als we zoveel mogelijk kennis verzamelen’.

Voortbouwen op eerdere resultaten

De vraagstukken van dit jaar bouwen in een aantal gevallen voort op eerdere opbrengsten vanuit de kenniswerkplaatsen. Zo is er afgelopen jaar ook al onderzoek gedaan naar walstroom in de haven in Den Helder. Hier gaat een groep nieuwe studenten mee verder.