Omgeving vuurtoren Lange Jaap uit voorzorg afgesloten

Tijdens onderhoudswerkzaamheden aan de vuurtoren Lange Jaap bij Huisduinen, zijn er recent scheuren in de wand van de toren geconstateerd. Deze scheuren zijn van dien aard dat de gemeente Den Helder het advies van Rijkswaterstaat opvolgt om een gebied van 70 meter rond de toren uit veiligheidsoverweging af te sluiten.

Om een eventuele onveilige situatie te voorkomen is de Zeeweg / Schapendijkje afgesloten. Tussen de H.W. Mesdagstraat en Coenraad Botstraat is doorgaand verkeer niet mogelijk. Manege Bruin, Fort Erfprins en de tennisclub blijven wel bereikbaar vanaf de Theodorus Rijkersstraat. De weg blijft afgesloten zolang dat nodig is.

De veiligheid rond de Lange Jaap heeft nu de prioriteit. Er wordt gekeken welke oplossing mogelijk is om de structuur van de toren veilig te stellen. Rijkswaterstaat staat in nauw overleg met de betrokken partijen in de regio en de omliggende perceeleigenaren zijn geïnformeerd.

Burgemeester van Den Helder, Jan de Boer, begrijpt de emoties en zorgen van de inwoners over de Lange Jaap.