Nog meer onderhoud asfalt

Voor de zomervakantie in 2021 van start gaat, krijgt een aantal wegen en fietspaden nog een nieuwe laag asfalt.  Het gaat vooral om vervanging van slechte stukken asfalt.

18.asfaltonderhoud

Planning

Maandag 31 mei start de aannemer met het fietspad Jan Verfailleweg. Vrijdag 18 juni zijn de klussen geklaard. De planning is als volgt:

  • Fietspad Jan Verfailleweg tussen het Vogelasiel en De Helderse Vallei (31 mei – 10 juni)
  • Breewijd tussen de Zuiderhaaks en Zuidwal  (7 en 8 juni)
  • Walvisvaardersweg tussen de Schootenweg en Graaf Floris V straat (7 en 8 juni)
  • Fietspad tussen Gentiaan en Van Foreestweg (7 juni – 18 juni)
  • Fietsdoorsteek Hulstraat (7 juni – 10 juni)

Soms hinder

De aannemer gaat aan de slag tussen 07.00 en 16.00 uur. Vertragingen en hinder zijn niet uitgesloten. Ter plaatse staan tijdens het werk omleidingsroutes en vooraankondigingen. Inwoners die direct hinder gaan ondervinden, informeren we vooraf.

Wijzigingen in de planning en locaties zijn altijd mogelijk. Kijk daarom voor alle actuele afsluitingen en werkzaamheden op www.denhelder.nl/werkaandeweg.