Nieuwe waterstofsubsidieregeling stimuleert ondernemers

Voor iedereen die zich bezighoudt met waterstof in Noord Holland-Noord vond op donderdag 20 april een Waterstofevent plaats in theater de Kampanje. Waterstof is een duurzame en rijke energiebron die kan helpen tegen de uitstoot van broeikasgassen en de huidige klimaatverandering. Tijdens het evenement introduceerden wij een speciale subsidieregeling voor waterstof.

Waterstof

Nieuwe regeling

Deze nieuwe subsidieregeling is bedoeld voor ondernemers die hun voer- en vaartuigen willen ombouwen naar een waterstofmotor. Met deze subsidie (met een maximum van € 50.000 euro) stimuleren we bedrijven in de scheepvaart en agrarische sector, om meer gebruik te maken van waterstof. Hierdoor kunnen we de overgang maken naar een schonere en duurzame waterstofeconomie. 

Wanneer aanvragen?

Vanaf 21 april 2023 tot 1 oktober 2024 kunnen ondernemers de waterstofsubsidie aanvragen via www.denhelder.nl/waterstofsubsidie. Daar vindt u ook informatie over de regeling en de voorwaarden. Er is in totaal € 525.000,- beschikbaar.

Hoeveel subsidie kan ondernemer aanvragen?

Een subsidie bedraagt maximaal 30% van de totale ombouwkosten met een maximum van € 50.000,-. 

Waterstofsubsidie mogelijk dankzij Regio Deal 

De waterstofsubsidie wordt mogelijk gemaakt dankzij de Regio Deal Maritiem cluster Kop van Noord-Holland. De Regio Deal is een samenwerking tussen de overheid, provincie, gemeenten en andere organisaties om de regio sterker te maken voor de toekomst. Samen investeren we in nieuwe ideeën op het gebied van waterstof en technologie. Ook willen we dat mensen zich blijven ontwikkelen en leren. 

Dit moet leiden tot meer banen en beter opgeleid personeel in de regio, en uiteindelijk bijdragen aan een sterke economie. Kijk voor meer informatie op www.kopregio.nl

17.Afbeelding.Event Waterstof 7186

Wethouder economische zaken Tessa Augustijn opende het waterstofevenement. Zij ziet dit evenement als een belangrijk moment en vindt dat Den Helder vooroploopt in de ontwikkeling en toepassing van waterstof als duurzame energiebron. Op deze foto maakt zij, door middel van Virtual Reality (VR), kennis met de hele keten van waterstof: van productie tot aan toepassing.

17.Afbeelding.Event Waterstof 20 april 2023 PvA 3

Docenten van het Alfa College uit Groningen toonden de waterstofboot die zij samen met hun studenten hebben ontwikkeld en gebouwd. Zij sleepten hiermee de 1e en 2e prijs in de wacht tijdens het wereldkampioenschap Waterstofrace in Assen.

17.Afbeelding.Event Waterstof 20 april 2023 PvA 4

Een fiets aangedreven door waterstof. Een van de eindexamenprojecten van een student van het Alfa College uit Groningen. Op deze manier heb je je oplader altijd mee, dankzij waterstof.