Niet verbruikte stroom zonnepanelen tot 2025 volledig verrekend

Als uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u verbruikt, kunt u het ‘overschot’ meestal terugleveren aan het elektriciteitsnet. Hiervoor krijgt u een vergoeding, die gelijk is aan de tarieven van uw energieleverancier. De regering heeft nu besloten dat tot 2025 het hele overschot mag worden verrekend met de stroom die u verbruikt. Eerder gold deze zogenaamde salderingsregeling tot 2023.

Vanaf 2025 mag elk jaar steeds wat minder elektriciteit die u overhoudt worden weggestreept. En vanaf 2031 kan dat helemaal niet meer. Hieronder een overzicht van het afbouwen van de salderingsregeling:

Afbouw salderingsregeling
Jaar Verrekenen overschot stroom (%)
2022 100%
2023 100%
2024 100%
2025 64%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
2031 0%

Soms even geen teruglevering

Op zonnige dagen kan het voorkomen dat er zoveel stroom wordt opgewekt door zonnepanelen dat het net ‘vol’ raakt. Dan is teruglevering even niet mogelijk. U leest er meer over op de website van Liander.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de salderingsregeling of over zonnepanelen? Kijk dan op www.duurzaambouwloket.nl/den-helder. Met vragen kunt u terecht bij het Duurzaam Bouwloket: bel 072-743 39 56 of e-mail naar info@duurzaambouwloket.nl.