Mooie resultaten uitstroom bijstand voor Den Helder

Tegen de landelijke trend in ontvangen steeds minder mensen bijstand in Den Helder. In cijfers: in december 2021 ontvingen 1608 mensen bijstand. In mei 2024 is dit aantal met 17% gedaald naar 1385 mensen. Deze cijfers blijken uit een landelijk overzicht (de Divosa Benchmark) waarin de resultaten van verschillende gemeenten vergeleken worden.

Het uitkeringsbestand

Den Helder heeft minder jongeren die een bijstandsuitkering ontvangen ten opzichte van het landelijk gemiddelde. In Den Helder is 27.4% van de uitkeringsontvangers tussen de 18 en 27 jaar. Dit is een paar procentpunten minder dan het landelijk gemiddelde (30.6%). De medewerkers van het Jongerenpunt begeleiden deze jongeren actief. Daarnaast begeleidt de gemeente jongeren zonder uitkering die in een kwetsbare positie zitten door bijvoorbeeld schooluitval, huisvestingsproblematiek, schulden of een combinatie hiervan. Dit draagt bij aan een lage instroom van jongeren in de bijstand. De gemeente Den Helder heeft relatief veel alleenstaande ouders die een bijstandsuitkering ontvangen. De groep mensen met een bijstandsuitkering vanaf 45 jaar en ouder in Den Helder is met 32,7% relatief groot. Landelijk ligt het gemiddelde op 26%.

Lage instroom én hoge uitstroom

In de gemeente Den Helder maken weinig mensen gebruik van de bijstand. Ook zien we dat veel mensen weer uit de bijstand stromen, omdat ze bijvoorbeeld werk hebben gevonden, andere inkomsten hebben of zijn gaan samenwonen. Landelijk zie je vaak dat - als er minder mensen gebruik maken van een bijstandsuitkering - het aantal mensen dat de bijstand verlaat, stagneert. Den Helder scoort echter ook goed op de uitstroom uit de bijstandsuitkering. De goede kansen op de arbeidsmarkt dragen daar aan bij. Bovendien benadert de gemeente mensen die een bijstandsuitkering ontvangen proactief en begeleiden zij deze mensen naar betaald werk.

Daarnaast scoort Den Helder goed op het stimuleren van mensen die niet in staat zijn om volledig te werken, maar wel parttime kunnen werken. De mensen die gedeeltelijk bijstand ontvangen en daarnaast parttime werken hebben gemiddeld gezien hogere inkomsten vergeleken met vergelijkbare gemeenten in het land.

Wethouder Kos is blij met de cijfers: Het is geweldig om te zien hoe onze inspanningen om werkgelegenheid te stimuleren en onze inwoners te ondersteunen vruchten afwerpen. Minder bijstandsuitkeringen betekenen niet alleen een financieel gezondere gemeente, maar vooral dat meer mensen hun talenten kunnen inzetten en actief kunnen bijdragen aan onze samenleving.