Mooi resultaat broedkorven voor eenden

Begin dit jaar zijn in onze gemeente 36 eendenbroedkorven geplaatst. Ze moeten ervoor zorgen dat meer eendenkuikens overleven. Dat is nodig, omdat het aantal wilde eenden langzaam daalt. Van de korven zijn er 21 gebruikt om te broeden. In zestien korven heeft een wilde eend gebroed en in de vijf andere waterhoentjes. 

46.Afbeelding.eendenbroedkorf met kuikens, foto van wildbeheereenheid Noordkop

De broedkorven zijn in opdracht van de gemeente geplaatst door vrijwilligers van Wildbeheereenheid Noordkop. In het Timorpark kregen ze hierbij hulp van enkele raadsleden. De zes in het park geplaatste eendenbroedkorven hebben goed dienst gedaan. Alle zes zijn gebruikt om te broeden. Op andere locaties was er minder succes. Maar al met al zegt faunacoördinator van Wildbeheereenheid Noordkop Arnold Bregman zeer tevreden te zijn met het resultaat: “We streven ernaar om de broedkorven zoveel mogelijk op locaties te zetten waar de kans op broedsucces het grootst is. Maar het is en blijft de natuur: die laat zich niet sturen.” 

Een broedkorf is gemaakt van gevlochten wilgentakken en heeft een kleine ingang. Hij wordt boven het water geplaatst. Daardoor kunnen landroofdieren als vossen en katten niet bij de eendeneieren komen. Roofvogels als kraaien, reigers, meeuwen en eksters kunnen er niet bij door de nauwe ingang van de korf. Verder hangt de broedkorf iets achterover om te voorkomen dat eieren uit het nest rollen. Dit alles zorgt ervoor dat meer eendeneieren uitkomen en de kuikens een grotere kans hebben om te overleven. 

Volgend jaar komen er opnieuw broedkorven op diverse plekken in onze gemeente. Maar in Quelderduijn keren ze niet terug, want daar zijn er dit jaar twee weggehaald door onbekenden.