Maximale koopsom voor Starterslening verhoogd naar € 250.000

De maximale koopsom waarvoor kopers van hun eerste woning de gemeentelijke Starterslening kunnen aanvragen is verhoogd naar € 250.000. Ook kunnen starters met de lening voortaan energiebesparende maatregelen meefinancieren, tot 106% van de woningwaarde. Beide wijzigingen staan in de nieuwe verordening voor Startersleningen, die op maandag 6 maart 2023 op voorstel van B & W door de gemeenteraad is aangenomen.

Gestegen huizenprijzen

Aanleiding om de maximale koopsom voor de Starterslening te verhogen van € 225.000 naar € 250.000 zijn de gestegen woningprijzen. Voor een steeds kleiner deel van de te koop staande huizen kon daardoor gebruik worden gemaakt van de lening. Om een groter deel van de woningmarkt bereikbaar te maken voor startende kopers heeft het college van B & W daarom voorgesteld een hoger maximumbedrag te hanteren. 

Wethouder Petra Bais is blij dat de raad met het voorstel heeft ingestemd: “We geven starters graag een steuntje in de rug bij de aankoop van een huis. Want iedereen verdient een fijne plek om te wonen.” 

Verduurzamen

Vaak hebben woningen die starters kopen een laag energielabel. Om hen meer mogelijkheden te bieden voor het verduurzamen van hun huis, is in de nieuwe verordening ook opgenomen dat zij energiebesparende maatregelen tot 106% van de woningwaarde kunnen meefinancieren. Door de verduurzaming van de woning gaat het energieverbruik omlaag en daardoor ook de maandlasten.

Populair

Er wordt veel gebruik gemaakt van de Starterslening. In 2022 hebben 32 starters gebruik gemaakt van de Starterslening. Omdat het beschikbare budget bijna op was, stelde de gemeenteraad in januari al 1 miljoen euro extra beschikbaar. De Starterslening overbrugt het verschil tussen de prijs van het huis en het bedrag dat de starter bij de bank kan lenen. Pas na drie jaar betaalt de starter rente en aflossing voor deze lening.