Koninklijke onderscheidingen uitgereikt tijdens de lintjesregen

Elf inwoners van onze gemeente hebben woensdagochtend 26 april 2023 een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Zij hebben zich lang en op een bijzondere manier voor de samenleving ingezet. Tien inwoners zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd. De heer G.H. de Haas is zelfs tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau bekroond. 

Burgemeester De Boer reikte de onderscheidingen en felicitaties in theater de Kampanje uit. De inwoners die in het zonnetje werden gezet, waren zichtbaar verrast. Onder luid applaus van familie, vrienden en collega’s betraden zij het podium. Daar kregen zij de waardering die zij volgens Zijne Majesteit de Koning op basis van de aard, duur, uitstraling en betekenis van hun activiteiten verdienden.

De volgende inwoners zijn tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd: 

  • De heer H.A. Dubbeldam
  • Mevrouw E.E. Tervoort
  • De heer H.W. de Vries
  • Mevrouw M. Blankenzee-van de Wijngaard
  • De heer W.A. Wallé
  • Mevrouw M.I.M. Augustin-Sebastiampillai
  • De heer J. Brinksma
  • De heer J.L.A.T. Cillessen
  • Mevrouw P. Clowting-de Jager 
  • De heer S.R. Ouwens.

De heer G.H. de Haas is tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.

Onder luid applaus ontvingen 11 inwoners een onderscheiding

Onder luid applaus ontvingen 11 inwoners een onderscheiding

De heer Dubbeldam is sinds 2006 werkzaam bij Stichting Present. Hij is vrijwilligerscoördinator en aanspreekpunt. Hij is enthousiast, biedt altijd een luisterend oor en is oprecht in zijn medemens geïnteresseerd. Dubbeldam was ook jarenlang vrijwilliger en actief bij zaalvoetbalvereniging HCSC, de Christelijk Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en Stichting Kerkomroep Den Helder. 

Mevrouw Tervoort heeft sinds 1986 bijzonder veel gedaan. Zo was ze bijrijder op de dierenambulance, verzorger bij Dierentehuis ’t Schuthok en in meerdere rollen actief bij het Marinemuseum. Tervoort is nog steeds vrijwilliger bij het Nationaal Reddingmuseum, waar zij onder andere baliemedewerkster en gastvrouw is, zaken in de catering verzorgt en ondersteunt bij asverstrooiingen. 

De heer De Vries is in 2011 gepensioneerd als Maintenance Engineer bij het ministerie van Defensie. Tijdens zijn veertigjarige loopbaan heeft hij zich altijd als vrijwilliger ingezet bij Marine Bedrijf Sport en OntspanningsVereniging (MBSOV): de personeelsvereniging voor actieve en gepensioneerde medewerkers van het Commando Zeestrijdkrachten. Hij is penningmeester en heeft bestuursfuncties gehad. Ook na zijn pensionering staat hij mensen met raad en daad bij. 

Mevrouw Blankenzee-van de Wijngaard is sinds 2006 vrijwilliger bij Stichting Jeugd, Sport en Ontspanning. Zij organiseert daar de bingoavonden. Onder de vele deelnemers zitten in verhouding veel ouderen en alleenstaanden. Zij beheert de materialen en verzorgt maaltijden, schoonmaak en was. Ook is ze de pr-medewerker en onderhoudt zij het contact met de deelnemers. 

De heer Wallé was tot zijn pensionering, in 2012, werkzaam als assistent chef bij het groente- en fruitverwerkingsbedrijf Koninklijke Vezet BV. Daarnaast zet hij zich al vele jaren in voor Base- en Softballclub The Rangers. Hij is wedstrijdsecretaris, trainer/coach voor het herenhonkbal, scheidsrechter voor alle teams en bestuurslid technische zaken.

Mevrouw Augustin-Sebastiampillai is van 2004 tot op heden vrijwilliger bij 's Heerenloo Noorderhaven in Julianadorp, waar zij steun en toeverlaat is van een blinde mevrouw met een verstandelijke beperking. Zij onderneemt allerlei activiteiten met deze dame, zoals wandelen, koffiedrinken, meegaan naar het zwembad, de kapper, medische afspraken en de kerk. Ook is zij vertrouwenspersoon en een veilige haven.

De heer Brinksma was vanaf de oprichting in 1995 tot en met 2021 voorzitter en penningmeester van I Made Saludra-Papung. Deze stichting kreeg onder hem de ANBI-status (algemeen nut beogende instelling). Sinds 2009 is hij ook penningmeester van Stichting Strandexploitatie Noordkop, die zorgt voor een schoon en veilig strand. Onder zijn leiding zijn er onder andere drie nieuwe reddingsposten gerealiseerd.

De heer Cillessen werkt als Technisch Manager bij WNL Marine Electronics. Daarnaast is hij sinds 1993 vrijwilliger en bestuurslid bij Buurthuis ELTO, het Buurtcollectief in Den Helder. Hij ondersteunt bij het onderhoud en organiseert biljarttoernooien. Ook is hij sinds de oprichting van Biljartclub ELTO in Den Helder penningmeester en secretaris. Verder is hij vrijwilliger bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond, waar hij wedstrijdleider is en de automatisering verzorgt. 

De heer De Haas was tot aan zijn pensionering bedrijfsingenieur bij de Koninklijke Marine en is sinds 1994 vrijwilliger. Zo was hij bestuurslid bij Nive (Nederlandse vereniging voor management), voorzitter van Belangenvereniging Julianadorp en onder andere penningmeester van Lionsclubs Nederland. Sinds 2007 is hij penningmeester bij Fight for Sight, een landelijke organisatie die hulp biedt aan blinden en slechtzienden in de derde wereld. De Haas is ook schipper en voorzitter van Stichting Helderse Botters. Hij zet zich in voor het behoud van de historische houten vissersschepen en draagt kennis over aan scholieren. In 2019 startte hij als Kerkrentmeester voor de protestantse gemeente Julianadorp.

Mevrouw Clowting is sinds 1991 bijzonder actief als vrijwilliger. Dat doet ze voor Stichting 4 en 5 mei Den Helder, waar zij organisator en uitvoerder is. Ook is ze bestuurslid van Dag van de Muziek. Daarnaast is ze in verschillende rollen betrokken bij Stichting Vrienden van Den Helder en Stichting Jongeren Cultuur Stimulering. Ze was ook actief bij Stichting Last Minute Summer Event (LMSE), een eendaags gratis muziekfestival.

De heer Ouwens is werkzaam als jongerenwerker bij MEE & de Wering. Ook doet hij sinds 1992 allerlei vrijwilligerswerk. Hij is organisator en uitvoerder bij Stichting 4 en 5 mei Den Helder. Daarnaast ondersteunt hij bij basketbalvereniging Den Helder Suns, Stichting Jongeren Cultuur Stimulering en GameDay. En hij was initiatiefnemer van Thuisfissa en actief bij Stichting Last Minute Summer Event (LMSE), een eendaags gratis muziekfestival.