Kindpakket, dat laat u toch niet lopen?

Voor elk kind van 0 tot en met 17 jaar dat opgroeit in een gezin met een laag inkomen geeft onze gemeente een Jutterpas met een tegoed, dit is het Kindpakket. Ouders kunnen met deze pas voor hun kinderen spullen kopen bij de aangesloten winkels. Voorgaande jaren bestond het Kindpakket uit waardebonnen, nu is er de Jutterpas waarop een geldbedrag staat van 200 euro.

De Jutterpas kan worden aangevraagd tot 1 december 2021. Ouders die een bijstandsuitkering ontvangen, krijgen automatisch de Jutterpas.

Komt u in aanmerking?

U heeft recht op het Kindpakket als u voldoet aan deze voorwaarden:

  • u woont in de gemeente Den Helder
  • uw kind is jonger dan 18 jaar of is 18 geworden na 1 januari 2021
  • u krijgt kinderbijslag voor uw kind of u kunt kinderbijslag aanvragen
  • u heeft weinig te besteden (120% van uw bijstandsnorm of lager, of u zit in een MSNP/WSNP-traject)
  • uw vermogen is niet groter dan € 12.590,-
  • Verdient u nu minder dan 140% van uw bijstandsnorm? En heeft u de afgelopen 2 jaar een bijstandsuitkering bij de gemeente gehad? Dan heeft u recht op een deel van het Kindpakket.

Meer informatie

Wenst u meer informatie of wilt u het Kindpakket aanvragen? Kijk dan op denhelder.nl/kindpakket of bel Bijzondere Bijstand  via telefoonnummer 140223.