Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) gezocht voor invullen online vragenlijst

Van mei tot eind juli 2021 voert Onderzoeksbureau Noord-Holland Noord (onderdeel van GGD Hollands Noorden) voor de 3e keer een grootschalig onderzoek uit naar gezondheid en leefstijl onder jongvolwassenen van 16 tot en met 25 jaar.

Opdrachtgevers van dit onderzoek zijn het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’ én alle 17 gemeenten in Noord-Holland Noord. Dit jaar sluiten ook GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Amsterdam en GGD Flevoland aan bij het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit het online invullen van een vragenlijst over gezondheid (psychisch en lichamelijk), welzijn, gebruik van drugs, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg, financiën en (gevolgen van) corona. Dit kost ongeveer 15 minuten.

Waarom een onderzoek naar jongvolwassenen?

In de leeftijdsperiode tussen 16 en 25 jaar verandert er van alles. Jongeren zoeken een plek in de maatschappij en moeten erachter komen wat wel en niet bij hun past. Om meer inzicht te krijgen in de situatie van jongeren in deze leeftijdsgroep is onderzoek nodig dat zich specifiek richt op de onderwerpen waar deze groep mee te maken krijgt.

Deelname

Deelname aan de Jongvolwassenmonitor staat open voor alle inwoners in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar uit de regio Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland en Flevoland. Meedoen aan het onderzoek gebeurt anoniem; er wordt niet gevraagd naar naam, adres of geboortedatum. Jongvolwassenen worden actief benaderd om deel te nemen, via sociale media kanalen, school en via leeftijdsgenoten. Meedoen met het onderzoek kan via www.JVmonitor.nl.