Helderse haveneconomie in de spotlight in Ravenna

Wethouder Michiel Wouters zet van 18 tot en met 20 mei 2022 de haven van Den Helder en het maritieme cluster weer internationaal op de kaart. Dat doet hij in het Italiaanse Ravenna, waar hij deelneemt aan de Europese Maritieme Dagen (EMD). Op de agenda staat de profilering van onze stad als innovatief centrum. Een die nationaal en internationaal duurzame oplossingen kan bieden voor de maritieme sector en de dienstverlening op zee. Het gaat ook over het verstevigen van interessante netwerken en om de mogelijkheden van Europese financiering te verkennen. De verwachting is verder dat Scholen aan Zee als tweede Helderse school wordt gecertificeerd als Blue School.

Aanvankelijk zouden burgemeester Jan de Boer en wethouder Kees Visser naar Ravenna afreizen, maar beiden zijn door omstandigheden verhinderd. Met wethouder Wouters, die vanuit het verleden internationale diplomatieke ervaring heeft, is Den Helder echter evengoed sterk vertegenwoordigd. Den Helder is op woensdag 18 mei de initiator van een rondetafelgesprek met bestuurders van de organiserende stad Ravenna en havensteden als Brest en Cork. Zij gaan praten over de aanpak van de energietransitie op zee, de gevolgen van de zeespiegelstijging en het aanpassingsvermogen van kuststeden. Er is een intentie om tot verdere samenwerking te komen. Daarover zullen de gesprekken ook gaan. Wethouder Wouters neemt verder deel aan themabijeenkomsten. Ook woont hij naar verwachting de uitreiking van het Blue School-certificaat aan Scholen aan Zee bij.

Blue School

De verwachting is dat Scholen aan Zee uit Den Helder in Ravenna als Blue School wordt gecertificeerd. Dit programma is een initiatief van de Europese Commissie dat is gericht op onderwijsprojecten voor jongeren. Daarin is aandacht voor de bronnen die de zee biedt voor bijvoorbeeld de voedselvoorziening. Met de Jac. P. Thijsseschool, die tijdens de EMD in 2021 het certificaat kreeg, zijn er dan in Nederland twee scholen die aan de eisen van het programma voldoen. Algemeen directeur Hans van Beekum: ‘Met verschillende onderwijsprojecten gaat Scholen aan Zee in op duurzaamheidsvraagstukken. Daarnaast hopen we met deze projecten onze leerlingen bewust te maken van de impact die hun leven heeft op de natuur, en hoe zij die impact kunnen verkleinen. We willen hen bewustmaken van het feit dat gezonde zeeën en oceanen van vitaal belang zijn voor het leven op aarde (ocean literacy). Daarnaast hopen we leerlingen bekend te maken met het varend erfgoed en het promoten van het maritieme beroepenveld.’

Europees geld voor regionale projecten

‘Het uitwisselen van kennis, bundelen van denkkracht en uiteindelijk proberen om projecten te financieren met Europees geld, is het hogere doel’, zegt burgemeester De Boer. ‘We hebben te maken met een zeespiegelstijging, wat gevolgen heeft voor zeehavensteden en kustgebieden als die van ons. De oplossingen om de gevolgen daarvan het hoofd te bieden, kosten veel geld. Daar hebben we Europa voor nodig.’ Den Helder heeft eerder succesvol geld uit Europa gekregen; in de jaren ’90 kwam er enkele tientallen miljoenen guldens beschikbaar voor de ontwikkeling van Willemsoord.

Verminderen afhankelijkheid fossiele brandstoffen

‘Den Helder heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot een belangrijke duurzame energielocatie voor aanleg, beheer en onderhoud van windparken’, zegt havenwethouder Visser over de aantrekkelijkheid en potentie van de Helderse haveneconomie in de energietransitie. ‘De strategische ligging ten opzichte van de windparken op de Noordzee biedt mogelijkheden om nieuwe innovaties te realiseren die helpen de energietransitie te versnellen. Denk aan de aanwezige gasinfrastructuur die is in te zetten voor de waterstofeconomie. Zo dragen we bij aan het verminderen van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.’ Maar er zijn ook uitdagingen die je alleen gezamenlijk het hoofd kunt bieden. Vandaar de inzet op het verstevigen van de relaties met havensteden als Brest (Frankrijk), Cork (Ierland), Kiel (Duitsland) en dus ook Ravenna. Dit zijn vergelijkbare regio’s als Den Helder. Ze hebben een zeehaven, marinebasis, te maken met de energietransitie, toerisme en een relatieve afstand tot het grootstedelijk gebied. Daarbij ondervinden zij net als de Helderse zeehaven de gevolgen van de klimaatverandering en hebben ze een kwetsbaar natuurgebied.

Zeespiegelstijging

De inspanningen van het college van burgemeester en wethouders beperken zich overigens niet tot de jaarlijkse EMD’s, die Den Helder in 2021 organiseerde. Dit initiatief van de Europese Commissie vindt plaats sinds 2008 en trekt doorgaans zo’n 1.000 deelnemers. Burgemeester De Boer en wethouder Visser zijn in februari, op uitnodiging van de Franse burgemeester Cuillandre, in Brest geweest om deel te nemen aan een forum tijdens de One Ocean Summit. Daar stond ook het vinden van oplossingen voor de zeespiegelstijging en het intensiveren van de contacten centraal.