Heeft u een uitkering en daarnaast werk?

Ontvangt u een bijstandsuitkering en werkt u daarnaast? In sommige situaties mag u dan uw inkomsten houden. Onze gemeente neemt die dan gedeeltelijk niet mee bij de berekening van uw bijstandsuitkering. Dit heet: inkomstenvrijlating. Die vrijlating kan ook als u een IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers) of een IOAZ-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) heeft.

Er zijn drie soorten inkomstenvrijlatingen:

  • Inkomstenvrijlating gewoon: u mag zes maanden 25% van uw inkomsten tot maximaal € 220,00 per maand houden naast uw uitkering.
  • Inkomstenvrijlating voor alleenstaande ouders: na de zes maanden gewone vrijlating mag u nog 30 maanden 12,5% van uw inkomsten tot maximaal € 137,46 per maand houden naast uw uitkering.
  • Inkomstenvrijlating bij een medische urenbeperking: als u door medische redenen niet fulltime kunt werken mag u, na de gewone inkomensvrijlating van zes maanden, 15% van de inkomsten uit werk tot maximaal € 139,41 per maand houden naast uw uitkering. De vrijlating geldt zolang de medische beperking aanwezig is.

De vrijlating van inkomsten is in veel gevallen tijdelijk. Werkt u naast uw uitkering en wilt u weten of u in aanmerking komt voor een gedeeltelijke vrijlating van uw inkomsten? Neem dan contact op met uw consulent van team Participatie. Team Participatie is op elke werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 140223.Ook kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor een inkomstenvrijlating.