Groot onderhoud aan het groen

Zoals elk jaar gaan we ook nu weer aan de slag in het groen. Komende winterperiode – globaal van november tot en met maart – zijn we op verschillende plekken in de stad  bezig met groot groenonderhoud. Groot onderhoud aan de beplanting is nodig om het groen gezond en vitaal te houden.

Groot onderhoud is iets anders dan het dagelijks onderhoud. Het dagelijks onderhoud  bestaat onder andere uit maaien, snoeien, hagen knippen en watergeven. Het groot onderhoud is het vervangen en omvormen (flink snoeien) van bomen en beplantingen.

Onderhoud aan het groen

Snoeien

Net als in voorgaande jaren bestaat het groot onderhoud groen voor een belangrijk deel uit snoeiwerkzaamheden. Daarnaast vervangen we bomen en beplantingen die aftakelen. Vooral het snoeiwerk is in eerste instantie altijd duidelijk zichtbaar. Afhankelijk van de soort worden struiken meer of minder grondig gesnoeid. Snoeien is echt noodzakelijk om de beplanting te verjongen en weer krachtig en gezond terug te laten komen.

We waarschuwen u alvast: het is soms echt even schrikken als de schaar er in gaat. Maar echt, het komt ook weer goed! Aansluitend op het snoeiwerk ruimen we het snoeihout en eventueel zwerfvuil op.

Van inspectie tot uitvoering

Door het bomen- en beplantingbestand te inspecteren weten we wat er moet worden vervangen. De voorbereiding van het vervangen gebeurt door de gemeente. De uitvoering is vaak in handen van een aannemer. Daar is meestal zwaar materieel voor nodig. In het najaar starten we met het verwijderen van de te vervangen bomen en beplanting. Daarna volgt de aanplant van nieuwe bomen en struiken. Ook zaaien we dan gras en bloemrijk mengsel in op plaatsen waar dat nodig is.

Na de aanleg begint de periode van nazorg. Dan krijgen de bomen en planten water en verwijderen we ongewenste plantengroei. Dit om te zorgen dat alles goed gaat groeien.

Nieuwe aanplant

In alle wijken voeren we groot onderhoud aan het groen uit. Wat op gaat vallen is de aanplant van nieuwe bomen langs de Torplaan. Bij het busstation aan de Polderweg vervangen we de beplanting. Dat gebeurt ook in het Timorpark en aan de Linieweg. In het Rehorstpark en aan de Sportlaan gaan we vooral grondig met de snoeischaar aan de gang.

En niet minder belangrijk: tijdens deze periode gaan we ook de eerste bomen aanplanten die door bewoners zijn ‘aangedragen’. Iedereen kon dit voorjaar via ingesprek.denhelder.nl aangeven waar men graag een boom (of meerdere bij elkaar) zou willen plaatsen en waarom. Van die 76 inzendingen gaan we er 38 ook echt planten. De eerste 12 planten we nog dit jaar of begin volgend jaar.  

Iepziekte

Helaas hebben we ook dit jaar veel last van iepziekte. Deze ziekte wordt verspreid door een kever die zijn eieren afzet onder de bast van de iepen. De iepen worden ziek door een schimmel die de kever met zich meedraagt. Zieke iepen halen we zo snel mogelijk weg. Zo voorkomen we dat de ziekte zich verder verspreid. De achtergebleven stobbe (onderste stuk stam met wortels) blijft nog minstens een jaar staan. Wel halen we daar de bast van af.  Bij zieke iepen wachten we dus niet op het groot onderhoud in het najaar. Dat doen we ook niet met bijvoorbeeld oude bomen die gevaar opleveren.

Zodra de stobben zijn opgeruimd, dus tenminste één jaar later, planten we weer nieuwe bomen. We kijken bij de nieuwe bomen goed naar de soorten die we terug planten. We willen niet teveel van dezelfde soorten bij elkaar. En als we voor iepen kiezen, zijn dit altijd soorten die tegen de iepziekte kunnen.