'Groene Straten Gezocht'

We zijn op zoek naar groene straten! Heeft u zelf of met uw buren de straat vergroend en bent u trots op het resultaat? Doe dan mee aan 'Groene Straten Gezocht'. En denk nou niet: “dat van ons stelt niets voor”. Juist elke stap is er eentje in de goede richting!

groenestratengezocht

Hittestress, wateroverlast en watertekort. Het zijn allemaal gevolgen van het veranderend klimaat. Om deze gevolgen te verminderen starten steeds meer inwoners met het vergroenen van de straat. Dat doen ze met bijvoorbeeld geveltuintjes en het plaatsen van een regenton. Ook verwisselen inwoners tegels voor planten. Daar zijn wij echt enorm blij mee. Daarom willen we deze mooie initiatieven in het zonnetje zetten.  

Trots op uw groene straat? Doe mee!

Iedereen kan eenvoudig meedoen. Stuur vóór 22 oktober 2021 een foto van uw straat in met een omschrijving wat u in de straat heeft gedaan naar communicatie@denhelder.nl. De winnende straat wordt tijdelijk omgedoopt tot WatZr-straat. U ontvangt een vrolijke straatvlag en maakt kans op een leuke prijs. De winnaar maken we bekend tijdens de Nationale Klimaatweek (tussen 28 oktober en 6 november).

WatZr-wat?

Een watZr, watZren, gewatZrd. In dit nieuwe (werk)woord zit het woord water en de hoofdletter Z is van zon. Water en zon hebben grote invloed op ons leven. En met de veranderingen in het klimaat steeds meer: hitte door zon en overlast/tekort van water. Wie een kleine actie neemt op of rond huis zoals bijvoorbeeld een geveltuintje aanleggen die doet een WatZr. Ook het opvangen van water in een regenton en dit voor de tuin gebruiken, of het grote terras in je tuin deels vervangen door groen: het zijn allemaal WatZrs.

Wat doen wij?

Ook als gemeente zijn we serieus bezig met de aanpak van klimaatverandering. We leggen waterpasserende bestratingen aan, zorgen voor groene wateropvang (wadi’s), leggen drainageriolen onder de straten bij rioolvervanging, gebruiken steeds vaker waterdoorlatende tegels op parkeerplekken en maken ruimte voor meer bomen.

WatZr campagne

Deze actie is onderdeel van de WatZr-campagne, een initiatief van 28 gemeenten in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, PWN en het hoogheemraadschap. Gezamenlijk voeren zij de meerjarige WatZr-campagne. Daarin worden inwoners uitgenodigd om mee te doen aan het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. Wilt u weten wat u allemaal kan watZr-en? Ga dan naar www.watzr.nl of volg ons via sociale media.