Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Ook kan uw online aanvraag of melding vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Goed op weg op CO2-Prestatieladder

De CO2-uitstoot van de gemeente Den Helder is in de eerste helft van 2021 met 19% gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2018. Dit blijkt uit de CO2-Prestatieladder, waarmee de gemeente sinds 2018 de uitstoot monitort.

De totale uitstoot van de gemeentelijke organisatie (inclusief Den Helder Airport, Port of Den Helder en Willemsoord) bedroeg in de eerste helft van vorig jaar 780,7 ton. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot van 100 keer met de auto om de aarde rijden of aan 453 retourvluchten naar New York. Meer vergelijkingen en info vindt u op de bijgevoegde infographic (pdf).

Flinke afname

De uitstoot van CO2 is daarmee veel lager dan voorgaande jaren. Het in 2018 gestelde doel om de CO2-uitstoot in 2022 met 15% te hebben teruggebracht lijkt dus, mits er geen grote tegenvallers zijn, zeker haalbaar.

Wat doet de gemeente?

Den Helder wil ook na 2022 de CO2-uitstoot jaarlijks met 5% omlaag brengen en neemt daarom veel maatregelen. Zo investeren we in de verduurzaming van het vastgoed. Bijvoorbeeld in de renovatie van ons gebouw aan de Ambachtsweg en in de verduurzaming van gymzalen.

Verder gebruiken we sinds juli 2021 HVO-diesel. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oils. Het wordt gemaakt van veel verschillende soorten afval: van frituurvet en dierlijke vetten tot hout in plaats van ‘gewone’ pulp. Door HVO-diesel te gebruiken in plaats van ‘gewone’ kunnen we de CO2-uitstoot met 89% omlaag brengen.

Meer weten over de CO₂-Prestatieladder?

De CO₂-Prestatieladder is ontwikkeld door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). Meer informatie over de CO2-Prestatieladder vindt u op www.co2-prestatieladder.nl U vindt hier een korte animatie en veel algemene informatie.