Goed nieuws voor hobbymatige dierenhouders

Het bouwen van een schuilstal voor dieren is niet mogelijk vanwege de huidige regels. In het belang van het welzijn van dieren kunnen hobbymatige dierenhouders toch een (tijdelijke) schuilstal bouwen. En dan voor een periode van tien jaar. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Aanvraag tijdelijke schuilstal goedkoper

Een aanvraag voor een tijdelijke schuilstal is aanzienlijk goedkoper en neemt minder tijd in beslag. Na het verstrijken van deze tien jaar moet u de schuilstal verwijderen of een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning indienen. Als de tijdelijke omgevingsvergunning is verlopen, is het mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen voor een permanente schuilstal. In de tussentijd beoordeelt de gemeente of het bestemmingsplan aangepast kan worden waardoor een permanente schuilstal mogelijk is.

Meer informatie

Op www.denhelder.nl/schuilstallen staat in welke gevallen een schuilstal gebouwd mag worden. En hoe u een vergunningsaanvraag voor een schuilstal kunt indienen. Ook staat daar aan welke voorwaarden een schuilstal moet voldoen.