Gezamenlijke aanpak iepziekte in Noordkopgemeenten

Samen met Hollands Kroon en Texel gaan we de strijd tegen iepziekte aan. Vorige maand ondertekenden deze drie gemeenten een intentieverklaring. De coördinatie van de samenwerking is in handen van De Stichting Iepenwacht Fryslân.

Met deze samenwerking hopen we de ziekte efficiënter en sneller onder controle te krijgen.

Iepziekte

Iepziekte is een zeer besmettelijke ziekte die iepen aantast. Een zieke iep gaat onvermijdelijk dood. Om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen, moeten zieke iepen zo snel mogelijk worden weggehaald. De ziekte kan zich op twee manieren verspreiden: door de iepenspintkevers die zieke bomen als broedplaats gebruiken en door wortelcontact tussen de bomen. Beide houden zich uiteraard niet aan gemeentegrenzen. Daarom is samenwerking met aangrenzende gemeenten zo belangrijk.  

Samenwerking

Een gezamenlijke bestrijding van de iepziekte heeft een grote meerwaarde omdat de we iepziekte nu op dezelfde efficiënte manier aanpakken. In de samenwerking met de buurgemeenten gaat het om kennisoverdracht over duurzaam iepenbeheer, het gezamenlijk bestrijden van iepziekte en het herplanten van iepen binnen de genoemde gemeenten.

Iepenwacht

De Stichting Iepenwacht Fryslân (SIF) is opgericht in 2005 om de iepziekte te bestrijden en de iep als soort te behouden voor de provincie Friesland. Diverse gemeenten in de provincie Friesland werken al op deze manier samen. En dat bleek echt zoden aan de dijk te zetten. Zo is het mogelijk om het aantal zieke iepen terug te brengen van tien naar een procent van alle iepen. Dit is een resultaat dat er niet om liegt. En daar streven we in de Noordkop ook naar!