Gemeenten Kop van Noord-Holland zetten koers uit voor Sociaal Domein

Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel hebben de Regiovisie voor het Sociaal Domein van de Kop van Noord-Holland 2024 - 2029 vastgesteld. De acht ambities in de Regiovisie vormen de koers voor alles wat de gemeenten samen met de partners in het Sociaal Domein de komende jaren gaan doen.

Partnerschap

De vier gemeenten hebben samen met de gemeentelijke adviesraden voor het Sociaal Domein (vertegenwoordigers van inwoners) en de partners in het Sociaal Domein (welzijn, gezondheid, onderwijs, veiligheid en zorgaanbieders) in kaart gebracht wat de grootste uitdagingen zijn voor het Sociaal Domein. We gaan vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid samenwerken aan de uitdagingen. De gemeenten nemen hierbij de regie en de vertegenwoordigers van inwoners letten erop dat we de goede dingen doen voor de inwoners. De partners brengen hun expertise in en voeren de werkzaamheden uit.

Het doel

Met de regiovisie als kompas gaan we voor de inwoners:

 • de hulp en ondersteuning die nodig is nog beter organiseren, beschikbaar houden en continu blijven verbeteren,
 • de leefbaarheid verder vergroten,
 • het mee kunnen doen van iedereen in de maatschappij bevorderen.

De acht ambities

De gezamenlijke uitdagingen zijn in de Regiovisie vertaald naar acht ambities:

 1. Een stabiel en waardig bestaan voor iedere inwoner
 2. Optimaal deelnemen van inwoners aan de maatschappij
 3. Voorkomen en vroegtijdig verhelpen van problemen
 4. Zo veel mogelijk zelf oplossen door inwoner
 5. Veilig, gezond en vitaal
 6. Kwaliteit ondersteuning, op tijd en zo dichtbij als mogelijk
 7. Gezamenlijke verantwoordelijkheid als basis
 8. Voldoende vrijwilligers, mantelzorgers en professionals
 9. De ambities 1 en 2 vormen het fundament: een goede basis voor iedere inwoner als het gaat om gezondheid, wonen, werk, onderwijs en inkomen. Als er dan toch iets niet goed gaat zetten we in op de ambities 3 en 4 om ervoor te zorgen dat inwoners zo veel mogelijk zelf, samen met personen uit hun directe omgeving, aan de slag gaan met het vinden van oplossingen. De ambities 5 en 6 zijn gericht op het creëren en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving in alle levensfasen en het op tijd bieden van kwalitatief goede zorg. Om de ambities 1 tot en met 6 waar te kunnen maken is het goed organiseren van de zorg van groot belang. De ambities 7 en 8 zijn hierop gericht.

Slim omgaan met geld en mensen

De gemeenten gaan intensiever samenwerken. Voor het opstellen en regievoeren op plannen, trekken we samen op. Hierdoor hoeft er bijvoorbeeld voor een project niet langer inzet te worden geleverd door de vier gemeenten, maar gaat een kleiner aantal mensen namens de vier gemeenten aan het werk.

Door te investeren in het voorkomen of vroegtijdig verhelpen van problemen wordt voor een deel van de inwoners voorkomen dat zij gebruik moeten gaan maken van zwaardere zorg. Het geld dat we daarmee willen besparen, gaan we gebruiken voor het verder verbeteren van hulp en ondersteuning. Zo kunnen we de hulp en ondersteuning blijven garanderen voor de mensen die dat nodig hebben.