Gemeente koopt kiosk Loopuytpark 28 in Julianadorp

De gemeente heeft de kiosk Loopuytpark 28 in Julianadorp gekocht. Dit betreft een van de twee kiosken die nog op het park staan. Deze kiosk wordt gesloopt en hier komt vergroening voor in de plaats. Hiermee geven we de grotendeels afgeronde herinrichting van het Loopuytpark een extra impuls.

Loopuytpark 28Belangrijke stap

Eind 2021 is, na een langdurig en uitgebreid participatieproces, de herinrichting van het Loopuytpark in Julianadorp gestart. Het project is vanwege het oplossen van een aantal restpunten nog niet formeel afgesloten. Veel inwoners zagen de verwijdering van de kiosken op het Loopuytpark als een belangrijke stap in het opwaarderen van de kwaliteit en uitstraling. Aangezien de gemeente geen eigenaar van deze gebouwen is, is dit niet meegenomen in de uitgevoerde herinrichting.

Sloopwerkzaamheden

Enige tijd geleden is de kiosk Loopuytpark 28 - tegenover de Ontmoetingskerk - te koop aangeboden. Dit was voor ons dé kans om het te kopen. De overdracht vond onlangs plaats. Op korte termijn gaan we over tot sloop. Hierbij kan enige hinder voor de omgeving ontstaan. De sloopwerkzaamheden nemen waarschijnlijk ongeveer een week in beslag. Het moment van sloop wordt afgestemd met ondernemers uit de omgeving. De impact mag voor ondernemers, inwoners en toeristen namelijk niet te groot zijn.