Gemeente Den Helder zet grote stap in verduurzaming gebouwen

Het gemeentegebouw aan de Ambachtsweg wordt de komende maanden uitgebreid én verduurzaamd tot een 'nul-op-de-meter'-gebouw. Met isolatie, dubbelglas, een lucht-warmtepomp installatie en met een slim, modern gebouwbeheersysteem wordt er jaarlijks niet meer energie gebruikt, dan dat de 440 zonnepanelen op het dak zullen gaan opleveren. Hiermee zet de gemeente Den Helder een grote stap in het verduurzamen van haar eigen gebouwen.

Op vrijdag 1 oktober 2021 sloeg Remco Duijnker, wethouder Den Helder Energieneutraal, de eerste paal in de grond voor de uitbreiding van het pand.

Eerste paal wordt in de grond geslagen

Moderniseren én uitbreiden

Het huidige gebouw aan de Ambachtsweg blijft grotendeels staan. Aannemer K. Dekker uit Warmenhuizen tekende voor de opdracht. Verwacht wordt dat de modernisering en de uitbouw volgend jaar klaar zijn. De aannemer brengt spouw- en dakisolatie aan en er komt dubbelglas. Op het dak komen 440 zonnepanelen, met een verwachte opbrengst van 110.000 kWh/jaar. Dat komt overeen met het verwachte toekomstige verbruik. Na de verbouwing wordt het pand gasloos verwarmd met een lucht-warmtepompinstallatie. Verder wordt het gebouw voorzien van een modern gebouwbeheersysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat er naar behoefte licht en warmte zal zijn. Het gebouw aan de Ambachtsweg is de thuishaven van team Wijkbeheer, dat al het gemeentelijk onderhoud in Den Helder uitvoert. Zijn de medewerkers buiten aan de slag? Dan gaan lichten en verwarming automatisch uit. Zijn er weinig medewerkers in het pand? Dan wordt er iets meer verwarmd dan dat er veel mensen aanwezig zijn. Het beheersysteem zorgt hier automatisch voor.

Uitbouw

De uitbouw van het pand is nodig voor het huisvesten van MER-ruimte. MER staat voor Main Equipment Room. Deze ruimte is nu nog gehuisvest in het pand aan de Bijlweg. Hierin staan de servers van de gemeente en is daarmee het netwerk-hart van de gemeentelijke organisatie.
Een ander deel van de uitbouw aan de Ambachtsweg is bestemd voor de opslag van grootmaterieel. Door wagens en machines onderdak te geven, kunnen ze langer meegaan.

Duurzame maatregelen

Remco Duijnker: "Als gemeente willen we het goede voorbeeld geven om duurzame maatregelen te treffen in en rondom onze gebouwen. Zoals met de ingebruikname van de tankinstallatie voor blauwe diesel. En nu voor het slaan van de eerste paal van de energiezuinige uitbouw van de Ambachtsweg.
Dit jaar verduurzamen we ook nog vier gemeentelijke gymzalen, onder andere door nieuwe isolatie en dubbel glas. Daarmee besparen we energie en kosten.

Met deze ontwikkelingen zijn we weer een flinke stap dichterbij het verduurzamen van onze gebouwen en wagens. Zo laten we zien dat de gemeente Den Helder duurzaamheid heel belangrijk vindt en ook echt oppakt. Nu en in de toekomst."