Gemeente Den Helder neemt opdracht tot asbestsanering over

In nasleep van de brand aan de Nieuweweg 17 in Den Helder heeft de verzekeraar van het betrokken bedrijf nog steeds geen garantie op dekking van de schade afgegeven. Om het proces niet verder te vertragen, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de opdracht tot sanering over te nemen. Hierdoor hoeft de sanering niet te worden gestopt. Meer uitstel kan volgens het college, in verband met het risico op asbestverspreiding en onrust onder de betrokkenen, niet worden gegeven.

Verzekering

Op 27 oktober 2022 heeft de brand plaatsgevonden, waarbij het bedrijfsgebouw volledig is verwoest. Er is daarbij ook asbest vrijgekomen. Op 28 oktober 2022 heeft de Omgevingsdienst bestuursdwang opgelegd aan de eigenaren van de percelen waarop asbest is aangetroffen. Dit is de standaardprocedure.

Saneren

Helaas is de garantie tot dekking nog altijd niet gegeven. Het college voelt zich genoodzaakt om de opdracht tot saneren over te nemen, wat inhoudt dat bestuursdwang wordt uitgevoerd. Dit alles was niet nodig geweest als de verzekeraar eerder tot dekking van de schade was overgegaan. Naast de sanering op de omliggende percelen wordt er gestart met de sanering op het perceel Nieuweweg 17. Er is namelijk geconstateerd dat er nog aangetaste asbesthoudende platen hangen op de staalconstructie van het pand.

Financiën

De gemeente Den Helder neemt met dit besluit een financieel risico, omdat nog niet duidelijk is of alle saneringskosten worden vergoed. De volksgezondheid staat echter voorop, zo benadrukt het college. Hoewel er geen directe dreiging is, moet verspreiding van asbest worden voorkomen.

Het besluit is met de betrokkenen gecommuniceerd en persoonlijk toegelicht.