Gemeente Den Helder krijgt subsidie voor rioolstelsel in Huisduinen

De gemeente Den Helder ontvangt € 400.000,- om het rioolstelsel in Huisduinen te vernieuwen. Het project moet ook de wateroverlast in het stadscentrum verminderen. De landelijke overheid geeft de subsidie vanuit de zogenaamde Impulsregeling Klimaatadaptatie.

Natuurgebied Huisduinen

Huisduinen is omringd door natuurgebieden en heeft geen gescheiden rioolstelsel.  Regenwater wordt op dit moment via één riool samen met vuilwater afgevoerd. Bij hevige regenval komt dit vervuilde water soms in het natuurgebied terecht. Daar komt bij dat Huisduinen voor het rioolsysteem aan het begin ligt. Grote hoeveelheden water die hier in het riool komen, spoelen vanaf daar door naar het centrum van Den Helder.

Nieuw rioolsysteem

Met het geld van het Rijk wordt een nieuw rioolsysteem aangelegd. Hiermee wordt de zoetwatervoorraad binnen het duingebied op peil gehouden. En wordt voorkomen dat het rioleringssysteem van Den Helder wordt overbelast. Ook wordt er geld besteed aan het onderhoud van straten.

Wethouder openbare ruimte Petra Bais is blij met het geld van het Rijk: Met deze subsidie nemen we belangrijke stappen met het vernieuwen van de riolering en verminderen we wateroverlast. We verhogen de kwaliteit van de openbare ruimte: niet alleen in Huisduinen, maar ook in de binnenstad.

Wethouder duurzaamheid Chris de Koning is tevreden: Het is belangrijk om ons voor te bereiden op de extremere weersomstandigheden. Zodat we op een goede manier in onze omgeving kunnen blijven wonen, werken en leven. Met deze subsidie zijn we weer een stapje dichterbij een klimaatbestendige gemeente.