Op dit moment vindt er onderhoud plaats op deze website. De website en formulieren kunnen daardoor minder goed bereikbaar of traag zijn. Ook kan uw online aanvraag of melding vertraagd bij ons binnenkomen. Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Nieuw college van burgemeester en wethouders voor Den Helder

De gemeente Den Helder krijgt een nieuw college. De volgende acht partijen vormen het nieuwe college: Beter voor Den Helder, VVD, CDA, GroenLinks, D66, Stadspartij, PvdA en de Seniorenpartij. Ook is bekend wie de nieuwe wethouders zijn en welke portefeuille(s) zij hebben.

Het nieuwe college krijgt vier nieuwe wethouders. Voor de VVD wordt Petra Bais wethouder en voor het CDA Fotigui Camara. GroenLinks en D66 zijn nieuw in het college en worden vertegenwoordigd door respectievelijk Tessa Augustijn en Chris de Koning. Michiel Wouters keert terug in het college namens de combinatie Beter voor Den Helder/Seniorenpartij. Remco Duijnker lost na twee jaar Michiel Wouters af. Ook Peter de Vrij, namens PvdA, en Pieter Kos, namens de Stadspartij, keren terug in het college.

De drie grootste partijen, Beter voor Den Helder/Seniorenpartij, VVD en CDA, leveren een fulltime wethouder. De overige partijen leveren een wethouder voor 0,8 fte. Tijdens een openbare bijeenkomst op 29 augustus 2022 presenteren de coalitiepartijen het akkoord.  Daarna is er een extra raadsvergadering. In deze bijeenkomst bespreekt de nieuwe raad het akkoord en worden de wethouders benoemd.

Het coalitieakkoord 2022-2026 vindt u op www.denhelder.nl/coalitieakkoord.