Feestelijke afsluiting werkzaamheden Kruiszwin 1 en 2 en start aanpak Kruiszwin 3, 4 en 5

De werkzaamheden om de buurten Kruiszwin 1 en 2 in Julianadorp toekomstbestendig te maken zijn zo goed als klaar. Het riool is vervangen, de wegen zijn opnieuw bestraat en het planten van nieuw groen is in volle gang. Dit is vrijdag 15 september gevierd met de buurtbewoners. Het feestje was ook het startsein voor de werkzaamheden in Kruiszwin 3, 4 en 5.

Feest in Kruiszwin

Wethouder Petra Bais en projectleider Bart van der Willik met een confetticanonConfetti en barbecue

De feestelijke bijeenkomst begon met korte speeches van wethouder Petra Bais en projectleider Bart van der Willik. Daarna schoten zij samen een confettikanon af en was het tijd voor een barbecue. Het was prachtig weer en veel buurtbewoners waren van de partij. Voor de kinderen stond een springkussen klaar en de brandweer was aanwezig met een wagen. Verder konden bewoners de tekeningen met de plannen voor Kruiszwin 3, 4 en 5 bekijken. Ook was er een filmpje te zien met fraaie beelden van de uitgevoerde werkzaamheden in Kruiszwin 1 en 2.  

Klaar voor de toekomst

Wethouder Bais is blij met het eindresultaat van die werkzaamheden: “Door de aangebrachte verbeteringen is het nog prettiger wonen in Kruiszwin 1 en 2. De buurt is groener, veiliger en door het nieuwe riool gaat de afvoer van overvloedig regenwater veel sneller. Kortom: Kruiszwin 1 en 2 zijn klaar voor de toekomst.”

Vervanging riool en wegdek noodzakelijk

Projectleider Van der Willik legt uit dat de werkzaamheden in Kruiszwin echt nodig waren: “Het riool was aan vervanging toe en ook het asfalt en de andere bestrating hadden hun beste tijd gehad. Om niet twee keer de straat op te hoeven breken, besloten we alles tegelijk aan te pakken. 
Ook kozen we ervoor alvast rekening te houden met gevolgen van de klimaatverandering, zoals hevige buien. Zo zorgt het nieuwe rioolsysteem ervoor dat het regen- en het grondwater goed worden afgevoerd naar de sloot. Verder hebben parkeerplaatsen bestrating gekregen die water doorlaat. Daardoor zakt het water sneller weg in de bodem. Daarnaast hebben we op verschillende plekken stenen vervangen door groen. Ook dat helpt bij het voorkomen van wateroverlast na een hoosbui en zorgt bovendien voor meer sfeer.”

2023-09-15 kruiszwin  1 2 3-20233666 bewerktWensen bewoners uitgevoerd

De buurt heeft meegedacht over de inrichting, vertelt Van der Willik: ”We hebben een enquête gehouden en bewonersbijeenkomsten georganiseerd. Het definitieve ontwerp hebben we tijdens corona via een online meeting met de bewoners besproken. Ze gaven aan meer groen en meer parkeerplaatsen te willen. Dit is allebei gerealiseerd. Ook de verkeersveiligheid in de wijk was een belangrijk aandachtspunt. Daarom hebben we sommige wegen smaller gemaakt, verkeersdrempels geplaatst en de maximumsnelheid in de hele buurt op 30 kilometer per uur gesteld. De maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren zijn gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland.” 

Kruiszwin 3, 4 en 5 nu aan de beurt

Begin volgend jaar gaan de werkzaamheden in Kruiszwin 3, 4 en 5 van start. Ook daar wordt het riool en de bestrating vervangen en meer groen geplant. De bewoners krijgen het ruim van tevoren te horen als de werkzaamheden in hun directe omgeving beginnen. Meer informatie is te vinden op onze website: www.denhelder.nl/kruiszwin