Extra toezicht Donkere Duinen

In de zomerperiode genieten veel inwoners en bezoekers van de natuur in de Donkere Duinen. Gelijktijdig neemt ook het aantal klachtmeldingen toe. Denk aan klachten over fietsers in voetgangersgebieden, overlast door honden, paarden- en hondenpoep. De toegenomen drukte kan ook een bedreiging vormen voor de natuur in dat gebied. Onze toezichthouders zijn daarom de komende periode vaker aanwezig om extra toezicht te houden op de naleving van de regels in de Donkere Duinen. Die regels zijn er namelijk ook om de natuur te beschermen.

Entree bos Donkere DuinenBeschermd natuurgebied

De Donkere Duinen is een beschermd natuurgebied en behoort tot Natura 2000. Dat is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Er gelden speciale spelregels voor bezoekers van deze gebieden, zodat de planten en dieren er ongestoord en veilig kunnen leven. 

De regels op een rij voor de Donkere Duinen:

  • Honden zijn altijd aangelijnd. 
  • Hondenuitwerpselen moeten worden opgeruimd (en een opruimmiddel is verplicht).
  • Fietsen is niet toegestaan in het voetgangersgebied.
  • Paarden zijn verboden.
  • Bij een droge periode waarbij fase 2 van kracht is geldt een rookverbod (bron: www.natuurbrandrisico.nl).

Burgemeester de Boer is blij met de extra controles: Het is belangrijk dat bezoekers zich aan de regels houden. Zo kan iedereen optimaal genieten van al het moois dat de natuur daar te bieden heeft.