Evenementensubsidie 2022 aanvragen kan tot 1 oktober 2021

Wie volgend jaar een evenement of publieksactiviteit in Den Helder wil organiseren en een financieel steuntje in de rug nodig heeft, kan bij de gemeente een financiële bijdrage aanvragen. Aanvragen voor evenementensubsidie moeten vóór 1 oktober 2021 bij de gemeente binnen zijn. Evenementen gericht op de sectoren maritiem, techniek en energie hebben een grotere kans op een bijdrage in de kosten.

Op www.denhelder.nl/evenementensubsidie staat hoe men evenementensubsidie kan aanvragen. Daar staan ook de nieuwe ‘Subsidieverordening evenementen Den Helder 2020’ en de bijbehorende nadere regels. Vanaf 1 september 2021 kunt u de evenementensubsidie aanvragen.

Wethouder Kees Visser: ‘Helaas is ook dit jaar door corona een groot aantal evenementen niet doorgegaan. En veel organisatoren van evenementen hebben het niet makkelijk gehad, de afgelopen periode. Voor het jaar 2022 is ruim € 144.000,- beschikbaar om evenementen financieel te steunen. Ik hoop dat we volgend jaar weer veel mooie evenementen in Den Helder tegemoet kunnen zien.’ De gemeente ondersteunt niet alleen bestaande initiatieven maar daagt ook organisaties uit om nieuwe evenementen of activiteiten te ontwikkelen. En dan vooral gericht op de maritieme-, techniek- of energiesector.

Ook blijft het mogelijk voor culturele, sportieve of andere vermakelijke evenementen of publieksactiviteiten evenementensubsidie aan te vragen, als dat noodzakelijk is voor het laten plaatsvinden ervan.

Meer informatie

Voor meer informatie over de evenementensubsidie kunt u contact opnemen met Mary Laan, beleidsadviseur Vrijetijdseconomie, telefoonnummer 14 0223 of e-mail m.laan@denhelder.nl. Of met Inge Kalle-Den Oudsten, tel. 14 0223, e-mail: i.den.oudsten@denhelder.nl.