Energiecoaches maken doorstart om energiearmoede tegen te gaan

In 2022 is de gemeente Den Helder met middelen van het Rijk een project gestart om huishoudens te helpen die een laag inkomen en/of een hoog energieverbruik hebben. Bij dit project worden energiecoaches ingezet. Onze energiecoaches zijn inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt die worden opgeleid tot energiecoach. Zij geven advies en plaatsen kleine energiebesparende producten zoals ledlampen en radiatorfolie. Energiecoaches worden ondertussen begeleid om door te stromen naar regulier werk. Zo is er al bij meer dan 3400 woningen aangebeld en zijn acht inwoners doorgestroomd naar regulier werk. Daarom wordt het project voortgezet en uitgebreid tot eind 2025.

Peter de Vrij en de energiecoaches

Peter de Vrij, wethouder Armoede is enthousiast over de uitbreiding. “We blijven op pad gaan om onze inwoners te helpen hun energierekening betaalbaar te houden. Met nieuwe elektrische bakfietsen, eigen logo en eigen contactgegevens zijn we beter bereikbaar en zichtbaar. Daarnaast hebben we een breder assortiment aan kleine energiebesparende producten en gaan we vaker ‘buurten’. Zo blijven we inwoners bij de arm nemen om het energieverbruik inzichtelijker te maken en samen te kijken hoe we de rekening gemakkelijk omlaag kunnen brengen. Door korte lijnen met onze wijksteunpunten, het FUNdament en Woningstichting Den Helder kunnen we snel doorschakelen en helpen bij andere hulpvragen. Daarnaast is het geweldig dat de energiecoaches doorstromen naar een baan nu zij deze werkervaring op zak hebben. Daardoor zijn nu acht inwoners blijvend uit de bijstand.”

Vaker bezoek van de energiecoach goed voor de gezondheid

De onderzoeksorganisatie TNO doet onderzoek naar de effecten van projecten om energiearmoede tegen te gaan. Uit hun onderzoek1 blijkt dat meerdere bezoeken van een energiecoach een positief effect heeft op de mentale en fysieke gezondheid van inwoners. Er is verbetering in het wooncomfort en bezoeken van een energiecoach zorgen ook voor meer betrokkenheid in de buurt. Inwoners doen bijvoorbeeld vaker mee aan wijkactiviteiten en doen vaker vrijwilligerswerk. Daarom komen de energiecoaches in het vervolg van het project nu twee keer of vaker langs voor een terugkoppeling en om inwoners opnieuw verder te helpen. Daarnaast staan we in nauw contact met andere hulporganisaties. Zo kunnen de energiecoaches gemakkelijk helpen bij andere hulpvragen.

Bij wie komen de energiecoaches langs?

De energiecoach komt zonder afspraak al langs bij huishoudens met een maximaal inkomen van 120% van het sociaal minimum. Deze huishoudens komen ook in aanmerking voor energietoeslag. Energietoeslag kan nog tot 30 juni 2024 worden aangevraagd. Voor de doelgroep kan de energiecoach bij een bezoek inventariseren welke kleine energiebesparende producten er nog meer passend zijn en kan dit dan afgeven of installeren bij het huishouden thuis.

Meer mensen kunnen nu afspraak maken met energiecoach

Vanaf 15 mei kunnen ook inwoners die geen energietoeslag hebben aangevraagd een bezoek van een energiecoach aanvragen. Deze huishoudens zoeken hulp in het verlagen van hun energieverbruik, energierekening of willen hun wooncomfort verhogen. Energiecoaches komen langs, gaan samen met inwoners in gesprek over de opbouw van de energierekening en het energieverbruik, bekijkt met de inwoner hoe er gemakkelijk energie bespaart kan worden en inventariseert of er radiatorfolie of ledlampen nodig zijn. De nadruk ligt vooral op gemakkelijk met kleine maartregelen energie besparen.

Meer informatie vindt u op www.denhelder.nl/energiecoach.Ook kan de inwoner mailen naar energiecoach@denhelder.nl of bellen naar 0223 67 12 10.

Advies over grote energiebesparende maatregelen en verduurzamen van een (koop)woning

Wil de inwoner advies over grote maatregelen zoals het isoleren van de woning? Dan wordt de inwoner doorverwezen of in contact gebracht met de deskundig vrijwillige warmtecoach uit de buurt via denhelder.nl/warmtecoach. Het Duurzaam Bouwloket, het energieloket van de gemeente, kan ook altijd vragen beantwoorden en is te bereiken via www.duurzaambouwloket.nl/contact of telefonisch via 0223 20 80 00.