Duurzaamheid: wat vindt u belangrijk de komende jaren?

Energie besparen, meer schone energie, gezond en elektrisch vervoer, ruimte voor planten en dieren, hergebruik van grondstoffen. Al deze onderwerpen hebben een plek in het Programma Duurzaamheid, verdeeld over de thema’s: biodiversiteit, een samenleving waar we producten hergebruiken, duurzame mobiliteit, energietransitie en klimaataanpassing

Voor de komende vijf jaar is een Duurzaamheidsagenda met activiteiten opgesteld. Maar wat doen we eerst en wat doen we later? Niet alles kan tegelijkertijd, we gaan keuzes maken. Deze keuzes leggen we graag aan u voor. Want de doelen halen we alleen als we met elkaar samenwerken. Op ons participatieplatform ingesprek.denhelder.nl vindt u stellingen.

Met uw keuzes geeft u aan wat u belangrijk vindt. De vragen stellen we aan inwoners, ondernemers en onze samenwerkingspartners (zoals buurt- en wijkverenigingen, stichtingen en verhuurders). De uitkomsten van de vragenlijst leggen we voor aan het college. Uw antwoorden helpen bij het maken van keuzes voor de uitvoering van de agenda.