Droom burgerinitiatief ONS komt dichterbij

De droom van het initiatief ONS Dorp: een multifunctioneel terrein in een parkachtige omgeving waar inwoners kunnen sporten, ontspannen en genieten van de natuur komt met de eindrapportage van het haalbaarheidsonderzoek steeds dichterbij. Voor deze droom is de locatie Julianadorp Oost in beeld: het gebied gelegen tussen het Willem Alexanderhof en ’t Laar.

Na het participatietraject over de Omgevingsvisie Julianadorp en het gezamenlijk uitschrijven van de opdracht voor Julianadorp, vanuit de ontwerpwedstrijd Panorama Lokaal, is door ONS (Ontspanning, Natuur en Sport) Dorp, Woningstichting Den Helder, ’s Heeren Loo en de gemeente Den Helder een intentieovereenkomst getekend en het haalbaarheidsonderzoek gestart.

Planning

Het college heeft dinsdag 14 september 2021 de eindrapportage Haalbaarheidsonderzoek ONS Dorp en mogelijke gebiedsontwikkeling Julianadorp vastgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat het initiatief van ONS Dorp, in combinatie met de herontwikkeling van vrijkomende locaties en aansluitende gebiedsontwikkeling van Julianadorp-Oost, ruimtelijk en financieel haalbaar is en door partijen gedragen wordt. Hierdoor is nieuwe woningbouw mogelijk die zorgt voor een kwaliteitsimpuls voor het gebied en een bijdrage levert aan de woningbouwbehoefte in de gemeente Den Helder. Nadat het plan in de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van 6 oktober en in de gemeenteraad van 1 november is behandeld, kan de volgende stap genomen worden. Die stap is het opstellen van realisatieovereenkomst voor de verdere uitwerking van het plan en de stedenbouwkundige uitwerking van de locaties. Bij deze stap worden inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden nadrukkelijk betrokken.

Kracht

Een multifunctionele en duurzame plek waar ruimte is voor natuur, cultuur, sport, ontspanning, activiteiten en evenementen. Maar ook voor een duurzaam en toekomstbestendig leven en ruimte voor zorg, maatschappelijke diensten en ondernemers. Een plek die alle bewoners vanuit verschillende wijken van Julianadorp verbindt, dat is de kracht van dit initiatief.

Modernste multi(sport)accommodatie

Michel Jansen en John Winder (initiatiefnemers ONS Dorp Julianadorp): “Wij zijn ontzettend blij en trots dat we dit met alle partijen in goede samenwerking voor elkaar hebben gekregen. De samenwerking zorgt ervoor dat het sportaanbod gewaarborgd blijft en verder ontwikkeld kan worden en dat de leefbaarheid en de natuur een kwaliteitsimpuls krijgen. Straks hebben we hier een uniek multifunctioneel terrein met de modernste multi(sport)accommodatie van Nederland!”

Kansen voor Julianadorp

De komst van de multi(sport)accommodatie geeft alle ruimte voor het beoefenen van diverse sporten en het multifunctionele terrein biedt mogelijkheden voor andere ontwikkelingen. Zo voorziet het in een permanent evenemententerrein, waar evenementen als Julianapop en Power Festival gehouden kunnen worden, maar ook kleinere evenementen kunnen plaatsvinden. Daarnaast biedt het vaststellen van het financiële haalbaarheidsonderzoek ook kansen voor woningbouw voor diverse doelgroepen en voor verschillende en aantrekkelijke woonbuurten.

Het college is heel content met het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek en de inspanningen van alle partijen: “De ontwikkelingen op het gebied van sport, ontspanning en wonen zijn heel belangrijk voor de inwoners van Julianadorp. De grote kansen die er liggen voor Julianadorp worden opgepakt en kunnen hiermee waargemaakt worden.”