Dijkverbetering Den Helder

Rond Den Helder ligt een hoge, sterke dijk die de stad en het achterland tegen het water van de Noordzee, het Marsdiep en de Waddenzee beschermt. Een dijk is een object in de ruimte waaromheen mensen wonen, werken en ontspannen. Zeker in Den Helder gebeurt er van alles op en aan de dijk. In het oosten van de stad functioneert de dijk als kade.

HHNK

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) heeft als dijkbeheerder over een traject van Huisduinen tot De Kooy de sterkte van de dijk onlangs onderzocht. Hieruit blijkt dat de dijk lokaal moet worden verbeterd om het water ook in de toekomst buiten te houden.
Bij de voorbereiding en de uitvoering van een dijkverbetering wordt rekening gehouden met belangen, wensen en projecten van anderen. Om die reden is de gemeente op zoek naar bedrijven, verenigingen, clubs en inwoners. Zij voeren namelijk ook projecten uit en/of hebben misschien een idee voor de dijk(verbetering). Wij willen dat graag weten en samen een slimme combinatie bedenken.

Idee

Heeft u een idee voor de dijk rond Den Helder? Geeft u dit dan door via info@hhnk.nl onder vermelding van 'Trajectaanpak Den Helder'.