Den Helder podium voor portretten over doorbreken huiselijk geweld

Den Helder is na Hoorn de tweede gemeente in Noord-Holland Noord die een speciale expositie over huiselijk geweld ontvangt. Met de titel Wij… doorbreken de cirkel van geweld wil Stichting Open Mind met 28 verhalen huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken.

Op 22 juni 2021 opent wethouder zorg Tjitske Biersteker-Giljou de gratis buitenexpositie. Die is te zien tot 13 juli op de Flaneerkade. De opening is sober in verband met de coronamaatregelen. Samen met een ervaringsdeskundige (mogelijk een van de geportretteerden) en Mirjam Bekker-Stoop, directeur van stichting OpenMind en initiatiefnemer van de expositie, wandelt de wethouder door de expo als symbolische opening. De expositie is ook online te zien op www.stichtingopenmind.nl/wij.

Cijfers huiselijk geweld

In Nederland zijn in de afgelopen vijf jaar 747.000 mensen van 18 jaar of ouder slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek en/of seksueel geweld. Dit betreft 5,5% van de volwassenen in Nederland. Het gaat hierbij om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex)partner of huisvrienden (Bron: WODC prevalentie onderzoek 2019). Deze cijfers tonen aan dat het één van de grootste maatschappelijke problemen binnen onze samenleving is. Het gebeurt veelal niet in de openbaarheid en er is een hoog percentage herhaling of terugval.

Indringende verhalen

Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daarom heen doorbreken is één van de lastigste opgaven die het landelijke en regionale programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft. De expositie is onderdeel van het actieprogramma. WIJ…doorbreken de cirkel van geweld maakt met behulp van krachtige en persoonlijke portretten en de daarbij behorende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen én te doorbreken is. Met elkaar kunnen we iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. WIJ… geeft inzichten en voorbeelden van het effect dat wordt bereikt door het doorbreken van geweld. De portretten zijn gebundeld in een reizende multimediale buiten- en binnen-expositie, een magazine en film en podcasts die ook via een QR code op de expo en in het magazine te bekijken en te beluisteren zijn. De expositie reist na Den Helder door naar Alkmaar van 13 juli tot 3 augustus.

Start het gesprek

Problemen en gevolgen achter de voordeur komen meestal niet naar buiten. Mensen die vermoeden dat er iets speelt, twijfelen vaak of het wel klopt, waardoor zij minder snel het gesprek starten. Wethouder zorg Tjitske Biersteker-Giljou: ‘Juist dat korte gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag heeft al invloed om de cirkel te doorbreken. Vraag eens ‘Gaat het goed met je of wat kan ik voor je doen?’ Huiselijk geweld is een groot probleem in onze maatschappij, ook in Den Helder. Als je te maken hebt met huiselijk geweld of je denkt dat iemand in je omgeving te maken heeft met huiselijk geweld kan je advies vragen bij Veilig Thuis, of zelfs een melding doen. In 2020 vroegen in Den Helder 438 mensen advies aan Veilig Thuis en 500 mensen deden een melding.”

Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf. De mensen om de betrokkenen heen zijn heel belangrijk, dat kan een hulpverlener zijn maar ook een buurman, vrouw of een vriendin. Deze tentoonstelling laat zien hoe belangrijk dat is. Iedereen kan het verschil maken. Zijn er zorgen om iemand? Ga het gesprek
aan en vraag, als het nodig is, advies bij Veilig Thuis. Bel gratis 24 uur per dag, 7 dagen in de week, telefoonnummer 0800-2000, voor advies of een melding.