De Lange Jaap

Onze vuurtoren de Lange Jaap is onderwerp van onderzoek én van gesprek. Uit onderzoek bleek dat de vuurtoren bijna ‘op omvallen staat’. Eigenaar Rijkswaterstaat liet vorige week weten dat zij een laatste poging doen om te kijken of de Lange Jaap gestut kan worden. Rijkswaterstaat trekt hierin samen op met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zij hebben experts gevraagd om dit met spoed te onderzoeken. Als het mogelijk is om de vuurtoren te stutten dan kan verder onderzocht worden of de Lange Jaap gered kan worden.

Vuurtoren de Lange Jaap

Toren is onveilig

Sinds 1998 is bekend dat er scheuren in de vloeren van de toren zitten. Dit heeft te maken met de scheve plaatsing van vloeren bij de bouw. Daardoor werden spanningen in de vloeren ongelijk verdeeld. Om die reden is de toren is al lange tijd niet meer toegankelijk voor publiek.
Toch zijn het niet de vloerscheuren die de toren instabiel maken. Dat komt door de scheuren in de wandpanelen. Die zijn in september 2021 bij inspectie ontdekt. Maar er zijn nog andere gebreken ontdekt zoals onder andere roest in de voegen en materiaal dat bros is. Alles met elkaar maakt dat het bouwwerk nu onveilig is. In het ergste geval kan dit leiden tot het omvallen van de vuurtoren. Daarom is sinds september de omgeving van de vuurtoren afgezet

Nalatig

Vele jaren is gekeken en nagedacht hoe de problemen met de toren opgelost konden worden, maar echte maatregelen zijn niet uitgevoerd. Rijkswaterstaat erkent en betreurt dat zij niet zijn verantwoordelijkheid is nagekomen om goed voor de Lange Jaap te zorgen.

Onderzoek

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen maanden door ingenieursbureaus een onderzoek laten doen. Daaruit kwam dat er geen mogelijkheden leken te zijn om de toren veilig te benaderen. Ook zijn er 14 ideeën ontvangen en beoordeeld voor herstel van de Lange Jaap. De resultaten van de ingenieursbureaus en de 14 ideeën worden door de gevraagde experts nogmaals beoordeeld. Verwacht wordt dat eind januari 2022 de beslissing valt over de toekomst van de Lange Jaap.

In gesprek

Rijkswaterstaat is zich bewust van de belangrijke rol die de Lange Jaap speelt in de geschiedenis en het leven van mensen in Den Helder en omgeving. Daarom wil zij met bewoners en betrokkenen in gesprek gaan over de conclusies van de rapporten, de eventuele mogelijkheden om de vuurtoren toch te kunnen behouden en de vervolgstappen. Zodra daar meer over bekend is, laten wij  dit laten weten via deze Stadsnieuwspagina en sociale media.

Informatie op projectpagina Lange Jaap

Wilt u meer weten over de rapporten, de brief van de minister aan de Tweede Kamer en de bevindingen? Alle beschikbare informatie staat op de projectpagina van de vuurtoren: www.rws.nl/langejaap. Als u naar beneden scrolt op deze projectpagina, dan kunt u ook reageren op het onderzoek.